h

Wethoudersoap kost Landgraaf 90.000 euro.

18 januari 2012

Wethoudersoap kost Landgraaf 90.000 euro.

vergadering

Door het politiek machtspelletje van GBBL en PvdA is Ans Winkens (VVD) na ongeveer 9 maanden als wethouder moeten vertrekken. Morgen wordt de gemeenteraad voorgesteld akkoord te gaan met de benoeming van de heer Verbraak (PvdA) als nieuwe wethouder.

De nieuwe wethouder gaat niet voor 0.3 formatieplaats werken, maar voor 0.5. Deze hogere salariskosten met daar bovenop de wachtgeldregeling voor Winkens gaat de Landgraafse belastingbetaler de komende twee jaar ongeveer 90.000 euro kosten.

Bij het aantreden van het huidig college gingen drie wethouders een beetje formatie (salaris) inleveren zodat er een part-time wethouder voor 0.3 bij kon. In de formatie na de verkiezingen was beloofd het aantal wethouders op 4 te houden.

Na onderzoek van de SP bleek dat de wethouders Dritty, Janssen (GBBL) en Leunissen (PvdA) wel voor minder formatie zijn gaan werken, maar zich voor dat wat ze mindere werkten wel wachtgeld laten uitbetalen. Iets anders dan eerder aan de kiezers beloofd.

Nu gaat de nieuwe wethouder ook nog eens meer werken dan de andere wethouders hebben ingeleverd. Dit is de tweede keer dat op hetzelfde punt een belofte aan de kiezer gebroken wordt.

Wat gaat het nu precies extra kosten:

De salariskosten per jaar voor een wethouder met 0,3 fte bedragen € 25.228.
De salariskosten per jaar voor een wethouder met 0,5 fte bedragen € 42.046.

De wachtgelduitkering voor 0,3 fte bedraagt voor 2 jaar € 37.127.
De wachtgelduitkering voor 0,3 fte bedraagt voor 2 jaar en 3 maanden € 41.433.

Om de bezuinigingen op het Meer Bewegen voor Ouderen ongedaan te maken was 3.000 euro nodig. Hier wisten de wethouders geen geld voor te vinden. Voor het 30voudige is het kennelijk geen probleem. Ook in Landgraaf wordt het tijd voor een nieuwe politiek.

U bent hier