h

vragen aan college B&W over programma " Denken en Doen!"

10 januari 2012

vragen aan college B&W over programma " Denken en Doen!"

BridgekaartHet college heeft in een brief aan alle inwoners van 55 jaar en ouder een aanbod gedaan om deel te nemen aan het programma " Denken en Doen!" Een programma dat eerder in Brunssum en Vaals succesvol was. Tch geeft een en ander de SP fractie reden om een aantal kritische vragen te stellen.

Geacht College,

Kennelijk heeft het college bij alle 55+ers in Landgraaf een uitnodiging in de bus gedaan om deel te nemen aan het project “Denken en Doen!”. Een lovenswaardig project om ouderen, in dit geval 55+ers, over te halen om aan het bridgen te gaan. De cursus is door financiële bijdrages van de Nederlandse Bridgebond, Actieplan Sport en Bewegen en de gemeente Landgraaf laag gehouden. Deelnemers betalen slechts 30 euro. In een latere fase wilt u deze groep ook aan fysieke activiteiten krijgen zoals wandelen, fietsen, jeu de boules e.d..

De SP weet dat dit project eerder in de Limburgse gemeenten Brunssum en Vaals een succes was. Ook wij willen deelname aan het verenigingsleven stimuleren. De SP is ook van mening dat denksport belangrijk is. Ook wij vinden dat inwoners, ook ouderen, gestimuleerd moeten worden fysiek actief te zijn. Toch hebben we een aantal vragen over dit lovenswaardig initiatief zoals dit nu in Landgraaf vorm wordt gegeven.

• Het streven van de landelijke overheid is om mensen tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd aan het werk te houden. Zelfs de pensioengerechtigde leeftijd op te hogen tot 67 jaar. Waarom is de cursus dan op dagdelen in de ochtend en middag, waarop het grootste gedeelte van werkend Nederland niet kan?
• Is het zo dat u zich door de keuze van dagdelen enkel richt op 55+ers die werkloos zijn of anderszins een uitkering hebben en de werkenden uitsluit?
• Is het niet redelijk om minimaal 1 cursus in de avonduren aan te bieden?
• Voor het aanschrijven van de 55+ers heeft u kennelijk gebruik gemaakt van de gemeentelijke basisadministratie (GBA). In hoeverre is dit gebruik van de GBA voor dergelijke doelen toegestaan?
• Graag zien we van u de regels tegemoet waarbij gebruik gemaakt kan worden van selecties van de GBA.
• U wilt de deelnemers van dit project in een later stadium kennelijk gericht uitnodigen voor andere activiteiten zoals wandelen, fietsen, jeu de boules ed.. In hoeverre worden er dan vervolgkoppelingen met de GBA gemaakt en hoe zit het met de rechtmatigheid hiervan in het kader van de privacywetgeving?
• In de brief wordt aangegeven dat de gemeente Landgraaf bijdraagt in de kosten van dit project. De SP wil van u weten waaruit de bijdrage van de gemeente Landgraaf bestaat. Hierbij bedoelen we direct financieel, maar ook in kosten van ambtelijke ondersteuning. Voor ons is deze vraag bijzonder relevant gezien de kortingen die de vak wethouder eerder doorvoerde op het gebied van onder meer het ‘bewegen voor ouderen’ (MBVO).
• Ook is welzijnsorganisatie Welsun en zijn de huiskamerprojecten betrokken bij dit project. Ook zij zijn financieel (deels) afhankelijk van de gemeente. In hoeverre is er via deze organisaties er sprake van indirecte financiering en voor welke bedragen?

In afwachting van uw beantwoording verblijven wij,

Namens de SP Landgraaf
Ben Rewinkel

U bent hier