h

de nieuwe wet Werk en Bijstand / SP vraagt voor aanpassing

27 januari 2012

de nieuwe wet Werk en Bijstand / SP vraagt voor aanpassing

Op 22 december is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe wet Werk en Bijstand.

Een van de belangrijkste maatregelen is de introductie van de zogenoemde gezinstoets. Het gezinsinkomen als maatstaf voor het krijgen van een uitkering. Heb je als bijstandsgerechtigde een meerderjarig kind thuis dat werkt? Dan worden zijn/haar inkomsten van jouw uitkering afgetrokken. Meestal wil dit zeggen dat het recht op bijstand dan vervalt. Kinderen moeten dan hun ouders onderhouden en kunnen niet sparen, rijbewijs halen, en dergelijke. Ook arbeidsongeschikte jongeren die nog thuis wonen krijgen geen uitkering meer wanneer een van de ouders werkt.

Deze wet is dus op 22 december 2011 aangenomen en gaat in op 1 januari 2012. Bij de behandeling van het aanpassingsvoorstel heeft de SP fractie een voorstel gedaan om de uitvoering van deze wet menselijker te maken.

Veel mensen worden hierdoor overvallen. Gemeenten moeten nu snel uitzoeken hoeveel mensen dit betreft, in Landgraaf zijn dat er best veel. Deze mensen krijgen van de ene op de andere maand te horen dat hun inkomen gaat dalen, dat kan variëren van 10 euro tot 600 euro. De SP vindt dat onverantwoord. Men heeft niet eens de tijd het uitgavenpatroon aan te passen, abonnementen op te zeggen, de auto te verkopen of het kind de deur te wijzen (hoe erg ook).

Vandaar dat we als SP de kersverse PvdA-wethouder Verbraak de suggestie hebben gedaan om minstens 2 maanden tussen aankondiging en invoering te laten zitten. Liever hadden we natuurlijk een jaar uitstel, of zelfs afstel, maar dat lukt niet. Gelukkig heeft de wethouder onze tip opgepakt en hij zal informeren bij de Parkstadwethouders en zich eventueel zelfs wenden tot de Vereniging Nederlandse Gemeenten om de invoeringsperiode zo aan te passen dat mensen in elk geval 2 maanden vooraf een waarschuwing krijgen.

U bent hier