h

Vragen SP over ontwikkelingen bij Licom

17 december 2011

Vragen SP over ontwikkelingen bij Licom

logo Licom

Licom NV, het bedrijf dat de sociale werkvoorziening voor 11 gemeenten, waaronder Landgraaf, uitvoert, heeft grote financiële problemen. Net alleen zijn er tekorten, maar ook het eigen vermogen is helemaal verdampt.
Er moet gereorganiseerd worden, dat is duidelijk. De tekorten moeten door de gemeentes bijgepast worden. Gemeentes die zelf de broekriem moeten aantrekken. Het is voor de SP Landgraaf echter niet meer duidelijk wie wat in het reorganisatieproces van Licom gaat doen. Door de benoeming van een nieuwe Raad van Commissarissen wordt het er niet duidelijker op. Reden om het college een aantal vragen te stellen.

Geacht College,

In de krant van vandaag lezen we dat er bij Licom een nieuwe Raad van Commissarissen is benoemd. An sich een goede zaak als de normale bedrijfsvoering bij Licom weer opgepakt gaat worden. In de gegeven situatie hebben we hierover echter een aantal vragen.

Bij Licom is er een directie met een eigen reorganisatieplan genaamd ‘reset’. Dit terwijl er een feitelijke curatele van de directie is. Er is een projectmanager benoemd met een eigen projectbureau met andere ideeën over de reorganisatie dan de directie. Op het niveau van portefeuillehouders is er frequent overleg om een en ander bij Licom in goede banen te leiden. Daarnaast zijn er diverse ambtelijke lokale en bovenlokale werkgroepen. Nu is er ook nog een nieuwe Raad van Commissarissen die statutair een geheel eigen rol bij de NV Licom gaat hebben. Het wordt er voor ons niet duidelijker op.

* Gezien de steeds getoonde betrokkenheid van de gemeenteraad op dit punt, moet het ons van het hart dat het ons stoort dat we in de krant moeten lezen dat er een nieuwe Raad van Commissarissen is benoemd. Bij ontslag van de vorige Raad van Commissarissen vond u het wel zinvol de gemeenteraad te informeren, waarom vond u het nu niet nodig de gemeenteraad te informeren?

* De SP wil weten of de nieuwe Raad van Commissarissen, buiten de gebruikelijke taken van een dergelijke raad, ook specifieke taken dan wel opdrachten heeft gekregen of moet uitvoeren.

* De SP wil van het college een overzicht krijgen van alle stakeholders in het reorganisatieproces van Licom, en de hun toegedichte taken, rollen en verantwoordelijkheden.

* Wij willen van u een overzicht krijgen van de geraamde kosten van de diverse stakeholders in het proces van onderzoek en reorganisatie. Ook willen wij weten waar het een open eind financiering is en waar niet.

* Binnen welke termijn denkt u dat personeel van Licom en de gemeenteraad duidelijkheid gegeven kan worden over het resultaat van alle inspanningen van bovengenoemde stakeholders in het reorganisatieproces.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel, fractievoorzitter.

U bent hier