h

Buitenring terug bij af, nieuwe kansen voor SP plan.

7 december 2011

Buitenring terug bij af, nieuwe kansen voor SP plan.

sticker buitenring
“De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het provinciale inpassingsplan vernietigd dat de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg mogelijk maakt. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (7 december 2011). Tegen het plan van de provincie Limburg waren bijna 125 organisaties en particulieren in beroep gekomen, waaronder de Limburgse Milieufederatie, Natuurmonumenten en de Stichting Stop Buitenring. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk”

De SP is blij dat de argumenten van de tegenstanders hout hebben gesneden. Hiermee komt de weg vrij voor het eerdere voorstel dat de SP heeft gemaakt, namelijk een 2 baans buitenring met maximum snelheden van 80 km. Er hoeven dan ook geen dure bruggen en viaducten te komen. De ingrepen in het landschap zijn vele malen kleiner. Maar ook uitstoot van fijnstof ed. wordt minder. Er zijn minder geluidsbeperkingen .

We zal het nodig blijven om enkele verkeersknelpunten ingrijpend aan te passen.

“De Raad van State is van oordeel dat er geen 'toereikend inzicht bestaat in de gevolgen van de weg voor de beschermde natuurgebieden 'Brunssummerheide' en 'Geleenbeekdal'. De aanleg van de buitenring leidt tot meer autoverkeer ter hoogte van die natuurgebieden en dus tot een toename van de uitstoot van stikstof op de kwetsbare natuur. Het betoog van de provincie Limburg dat deze stijging voldoende wordt gecompenseerd door het schoner worden van de automotoren, heeft de Raad van State niet overtuigd. De provincie had duidelijk moeten maken hoe hoog de toename van de stikstofuitstoot is en hoe deze zich verhoudt tot de al bestaande stikstofuitstoot op de natuurgebieden, aldus de hoogste bestuursrechter. Dit inzicht is nodig omdat in de natuurbeschermingsregels is bepaald dat de provincie zich ervan moet verzekeren dat de 'natuurlijke kenmerken' van de beschermde natuurgebieden door het inpassingsplan niet worden aangetast.”

U bent hier