h

Basisschool t' Kakertshofke aan een zijden draadje

6 december 2011

Basisschool t' Kakertshofke aan een zijden draadje

foto raadzaal kakert

Wijkbewoners zijn na berichten van sluiting van de school in actie gekomen. 700 handtekeningen zijn na een protestactie aangeboden aan wethouder onderwijs Harry Erkens (GBBL). Na overleg met buurtbewoners is er in de raadsvergadering een motie ingediend om de wethouder te bewegen een uiterste poging te doen om de school open te houden. Het mocht niet baten. De coalitiepartijen GBBL, PvdA en VVD waren niet tot andere gedachten te brengen. Een toezegging van de wethouder om, zonder dat hij er zelf in geloofd, met schoolbestuur Movare te gaan praten, was het hoogst haalbare.

In de wijk de Kakert zijn in de laatste jaren zowat alle voorzieningen verdwenen. Na de frituur is er alleen nog maar het basisonderwijs, een minuscuul wijkgebouwtje en welgeteld en cafe.

Een debat van meer dan 2 uur volgde, waarbij over en weer argumenten werden uitgewisseld. Duidelijk werd dat de situatie die er nu is op t' Kakertshofke, er een is waar grote zorgen over bestaan. Zorgen over het voortbestaan van de school, zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, zorgen over het voorzieningenniveau in de wijk. Bij de SP en bij kinderen, ouders en buurtbewoners is nu de vrees dat met de sluiting van de school, de laatste voorziening in de wijk zal verdwijnen en daarmee de leefbaarheid.

Aan de andere kant leeft er ook de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Is het nog verantwoord om met slechts enkele leerlingen in een klas te hebben. Is dit nog wenselijk vanuit een oogpunt van ontwikkeling van het kind.

De kansen die er liggen, als het gaat om nieuwe leerlingen van, kansen in relatie met de mogelijke komst van kasteel Schaesberg, kansen die er liggen in samenwerking met Hestia, Welsun en GGD waren reden voor de SP om zich in te zetten voor een toekomst perspectief voor basisschool t' Kakertshofke.

U bent hier