h

Wethouder Winkens (VVD) stopt per direct.

30 november 2011

Wethouder Winkens (VVD) stopt per direct.

Ans Winkens
Wethouder Ans Winkens, sinds maart 2011 in functie, stapt per direct op. Ook de fractie van de VVD stapt uit de coalitie met GBBL en PvdA. Met zware dossiers zoals ISD BOL en Licom, waar op dit moment veel om te doen is, in haar portefeuille, is dit een bijzonder ongelukkig moment om te stoppen. De summiere verklaring vanuit Landgraaf “Het college van Burgemeester en Wethouders betreurt dit, maar respecteert de keuze van Ans Winkens.” laat ruimte voor veel speculaties.

In de krantenartikelen van 29 en 30 november wordt niet echt duidelijk of de woonplaatskwestie speelde. Men spreekt zich hier tegen. Winkens zegt dat er chantage gepleegd werd. Een zeer zware beschuldiging. Voor de ander was het een opmerking in de kantlijn.
Met belangrijke vertrouwenskwesties in het vooruitzicht, waaronder de stemming over de woonplaatsontheffing, is onvoorwaardelijk vertrouwen voor de VVD een absolute vereiste”, stelt VVD fractievoorzitter Björn Lambie. Vanuit de oppositie is hierover niet gesproken. De woonplaatskwestie lijkt dan veel op de beroemde stok waarmee geslagen wordt. De echte redenen blijven in het duister.

Vanuit de GBBL is er sprake van een normale evaluatie, bij Winkens was het evalueren achter haar rug om. Ook zou zij niet snel genoeg interrupties kunnen pareren en dat zij de feiten niet op een rijtje had. Van VVD kant wordt gesteld dat Ans Winkens met enthousiasme, ervaring, inzet en wilskracht heeft gewerkt.

Waarschijnlijk is er veel meer aan de hand dan dit. Op de VVD website is de conclusie dat er geen wederzijds vertrouwen is. De websites van GBBL en PvdA hebben niets in deze te melden.

U bent hier