h

Armoede werkt niet, SP samen met PvdA in aktie

26 november 2011

Armoede werkt niet, SP samen met PvdA in aktie


Vandaag hebben we, samen met de PvdA flyers uitgedeeld in het winkelcentrum Op de Kamp. Het was koud maar van deze samenwerking werden de mensen warm. Heel veel mensen begrijpen dat bezuinigen op de sociale werkplaatsen, WA-jong-gerechtigden en afgekeurden toch echt wel het meest asociale is wat je kunt verzinnen. Vandaar dat we mensen opriepen om mee te gaan naar de manifestatie die de SP samen met de PvdA, de Abvakabo, de Bijstandsbond, FNV Bondgenoten, Wajong Centraal, Platform Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, Terug naar de Bossen en anderen heeft georganiseerd.

Kom naar de manifestatie om samen een vuist te maken tegen de forse bezuiniging op mensen met een beperking! De plannen van het kabinet Rutte om mensen die het al niet breed hebben de rekening van de crisis te laten betalen moeten zo snel mogelijk van tafel. Jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers van de sociale werkplaats moeten een deel van hun inkomen inleveren en 60.000 plekken in de sociale werkvoorziening worden geschrapt. Hierdoor zullen tienduizenden mensen achter de geraniums en in de armoede belanden of ze worden aan het werk gezet onder het minimumloon.

Wilt u mee op 10 december naar Den Bosch?

Geef u op via www.armoedewerktniet.nl/busvervoer

U bent hier