h

Onzekerheid Limburgse jeugdzorg leidt tot vragen in Tweede Kamer

15 februari 2011

Onzekerheid Limburgse jeugdzorg leidt tot vragen in Tweede Kamer


Naar aanleiding van een artikel in het Limburgs Dagblad van donderdag 3 februari 2011 met de titel "Kaalslag jeugdzorg"
zijn er door Nine Kooiman, woordvoerder jeugd van de SP, aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de kaalslag in de jeugdzorg in de provincie Limburg een tiental vragen gesteld.

1. Wat is uw reactie op het bericht dat het verwachte budget in de provincie Limburg voor de jeugdzorg met 40% zal slinken?
2. Klopt het dat het provinciebestuur Limburg gekort wordt met een korting van 12,3 miljoen euro? En klopt het dat dit bovenop de mindering van 7,3 miljoen euro van dit jaar komt?
3. Kunt u per provincie aangeven hoeveel het vastgestelde structurele budget is vanuit het Rijk en de provincies zelf voor de jaren 2009, 2010 en 2011?
4. Kunt u aangeven waarom de provincie Limburg dit jaar zo weinig middelen voor de jeugdzorg tot haar beschikking heeft?
5. Klopt het dat voor elk miljoen dat de provincie Limburg moet bezuinigen, naar schatting zo'n 20 tot 25 medewerkers betaald worden, in totaal dus zo'n 392 tot 490 medewerkers? Kunt u uw antwoord toelichten?
6. Hoeveel jeugdigen zullen door dit tekort langer moeten wachten op zorg?
7. Kunt u per provincie en stadsregio aangeven wat de laatste stand van zaken is van de wachtlijsten in de jeugdzorg?
8. Kunt u de garantie bieden dat jongeren en gezinnen in de provincie Limburg die jeugdzorg nodig hebben, ook die tijdig zullen ontvangen? Kunt u uw antwoord toelichten?
9. Bent u van mening dat niet alleen de provincie Limburg, maar ook u als staatssecretaris verantwoordelijk bent voor de jeugdzorg en de taak heeft om ervoor te zorgen dat de jeugdzorg in Limburg op orde is?
10. Wanneer kan de Kamer een nieuwe stand van zaken van de wachtlijsten in de jeugdzorg verwachten? Bent u bereid deze zo snel mogelijk naar de Kamer te versturen? Zo nee, waarom niet?

Limburgs Dagblad, donderdag 3 februari 2011, "Kaalslag jeugdzorg"

U bent hier