h

Tiny Kox opnieuw lijsttrekker Eerste Kamer

23 januari 2011

Tiny Kox opnieuw lijsttrekker Eerste Kamer


Een van de agendapunten tijdens de Partijraad van zaterdag j.l. was de vaststelling van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Een Eerste Kamer die niet door de bevolking rechtstreeks gekozen wordt. De 75 leden van de Eerste Kamer worden op 23 mei 2011 gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

Tiny Kox begon zijn toespraak met de historische woorden die in 1948 aangaven waarom er een Eerste Kamer kwam : “Niet om het goede te stichten, maar om het kwade te voorkomen”. Historische woorden die nu meer waar zijn dan ooit, om te voorkomen dat Rutte, Verhagen en Wilders een meerderheid in deze kamer krijgen.

'Hoe groter de SP in de Eerste Kamer, hoe kleiner de kans dat het kabinet zijn hardvochtige plannen in de zorg, in het onderwijs en in de sociale zekerheid zal kunnen doorzetten.' Dat zei Tiny Kox, die vandaag door de partijraad van de SP unaniem werd verkozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerfractie.

Hij haalde aan hoe de SP de afgelopen jaren het verschil heeft gemaakt in de Eerste Kamer. Zo voerde SP-senator Arjan Vliegenthart, samen met andere oppositiepartijen, de druk bij het kabinet op voor een onderzoek naar de oorlog in Irak. Kox: 'Dankzij de SP is het de regering nog steeds niet gelukt heel Nederland op te zadelen met een elektronisch patiëntendossier dat aan alle kanten lekt. De SP in de senaat blijkt daadwerkelijk in staat het kwade te voorkomen, en soms zelfs het goede te stichten.'


Kox kondigde aan dat hij samen met de fractievoorzitters van de ChristenUnie en de PvdA werkt aan een voorstel tot een parlementaire enquête naar 20 jaar privatisering in Nederland. Het zou voor het eerst zijn sinds het bestaan van de Eerste Kamer dat zij haar enquêterecht uitoefent.

U bent hier