h

extra vergoeding raadsleden voor deelname aan commissies

4 oktober 2010

extra vergoeding raadsleden voor deelname aan commissies


Op de agenda van de laatste raadsvergadering stond een voorstel om raadsleden die deelnemen aan bepaalde arbeidsintensieve commissies een extra vergoeding te geven van 5% van het jaarsalaris. Als SP hadden we een voorstel voorbereid om dit niet te doen. Als SP stonden we alleen met deze visie. We werden weggezet als respectloos naar andere raadsleden. Ook zouden we andere raadsleden wegzetten als zakkenvullers. Zie het artikel hierover met de datum 23-09-2010.
Omdat het ons wat dit betreft menens is, zie onderstaande mail aan de salarisadministratie van de gemeente:


Beste Anita

Tijdens de raadsvergadering van 23 september heeft de raad in meerderheid besloten om raadsleden die deel uitmaken van bijzondere commissies hiervoor een extra vergoeding toe te kennen. Aangezien ik deel uitmaak van de rekenkamercommissie zou ik hier recht op hebben.

Bij deze wil ik je laten weten dat ik van dit recht geen gebruik zou willen maken omdat voor de SP-fractie dit onderdeel uitmaakt van de normale taken van een raadslid. Hiervoor is dus wat ons betreft geen extra vergoeding voor nodig. Mijn voorstel is om dit geld gewoon in de gemeentekas te laten zitten.
Zou jij een en ander voor mij in orde willen maken?

Met vriendelijke groet,
Marc van Caldenberg,
SP Gemeenteraadslid Landgraaf

U bent hier