h

Buitenring akkoord

8 oktober 2010

Buitenring akkoord

bumpersticker
Provinciale Staten zijn vandaag akkoord gegaan met de aanleg van de Buitenring Parkstad. Vóór de aanleg stemden 32 statenleden van CDA, VVD, D66 en 6 van de 8 PvdA-ers.
Veertien statenleden van SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SPD waren tegen. Wel moet de Raad van State nog groen licht geven.
Tegenstanders hebben aangekondigd naar de Raad van State te stappen.

Omdat er nog veel niet uitgezocht is, er nog heel veel antwoorden op vragen moeten komen en met procedures niet altijd even netjes is omgesprongen heeft de SP een motie ingediend om behandeling uit te stellen tot hieraan voldaan is. Een van de statenleden noemde het een ‘holder-de-bolder-procedure’. Motie verworpen door CDA, VVD en PvdA en D’66.

Een statenlid noemde de Buitenring een oorlogsverklaring aan de natuur. De Buitenring is echter ook een oorlogsverklaring aan de mens. Welgeteld 1957 woningen krijgen met te hoge geluidsbelasting te maken. En dan zijn nog maar een beperkt aantal verkeersknelpunten opgelost.

Het CDA, VVD, PvdA en D66 hebben de regio Parkstad vanmiddag een zeer slechte dienst bewezen.

U bent hier