h

Gelijk gebleven, maar ook wat verloren.

4 maart 2010

Gelijk gebleven, maar ook wat verloren.

SP Landgraaf, pijl stembureau
In een eerste analyse kunnen we zeggen dat de SP Landgraaf minder stemmen heeft gekregen dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Er was een lagere opkomst maar hier kan dit verlies niet helemaal uit verklaard worden. Toch hebben we onze twee zetels kunnen behouden en daar zijn we de SP kiezer uiteraard dankbaar voor. Gesteund met 1310 verklaringen van vertrouwen zullen we ook de komende vier jaar strijden voor onze uitgangspunten van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit .

Later deze week zullen we met een uitgebreidere visie op de uitslag van de verkiezingen komen.

SP STEMMERS BEDANKT.

U bent hier