h

De coalitieonderhandelingen zijn begonnen.

6 maart 2010

De coalitieonderhandelingen zijn begonnen.

Vandaag zijn alle partijen op gesprek gekomen bij de partij die na de verkiezingen de grootste is, het GBBL. De partijen kwamen één voor één op oriënterend gesprek in volgorde van de verkiezingsuitslag. De kleinste het eerst.
Als SP hebben we duidelijk gemaakt dat we bereid zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Wij willen graag aan een college deelnemen. Echter we zullen als SP met onze idealen en doelen wel herkenbaar moeten blijven anders heeft het geen zin en kunnen we onze boodschap beter in de oppositie uitdragen.

Het GBBL is nu aan zet om te kijken met wie ze verder willen praten.

U bent hier