h

Kandidaat van de week: Jeanny Berg

22 februari 2010

Kandidaat van de week: Jeanny Berg

Fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad. Met haar ruime ervaring en enorme gedrevenheid zet zij zich al 30 jaar in voor een socialer Landgraaf, waarvan al 15 jaar in de gemeenteraad. Mensen met problemen helpen, is haar motivatie. Het is dan ook niet vreemd dat ze al enkele jaren zitting heeft in het algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

U bent hier