h

onzekerheid voor verenigingen bij overdracht van Heton naaar Hydra

2 december 2009

onzekerheid voor verenigingen bij overdracht van Heton naaar Hydra


Tijdens kontakten met (bestuurs)leden van verschillende verenigingen zijn we als SP geschrokken van de informatie dat er bij verenigingen en gebruikersgroepen in de aanloop naar de overdracht van het beheer van het zwembad In de Bende en sporthallen naar de nieuwe exploitant, de firma Hydra, nog zeer veel onzekerheid is. Zij weten tot op de dag van vandaag nog niet of hun afspraken met Heton over gebruik, de tijdstippen en de prijs, overgenomen worden door de nieuwe exploitant, de firma Hydra.

Wij zijn van mening dat het heel vreemd is dat er nog geen duidelijkheid is, vandaar een brief aan het college van B&W met een aantal vragen. Gezien de problematiek vinden we dat er in ieder geval voor 15 december duidelijkheid behoort te zijn. Verenigingen kunnen niet zo de feestdagen ingaan.

Geacht College,

Ons is ter ore gekomen dat de verenigingen en gebruikersgroepen van zwembad In de Bende nog steeds in grote onzekerheid verkeren over de voortzetting van de afspraken ten aanzien van het gebruik van het zwembad.

Deze verenigingen en gebruikersgroepen weten niet of en hoe hun afspraken voortgezet worden bij de nieuwe exploitant en tegen welke prijs. Ook de tijdstippen waarop zij van het zwembad gebruik kunnen maken zijn van groot belang voor hun voortbestaan.
Het is nog maar twee werkbare weken tot de overeenkomst met Heton stopt.

• kunt u uitleggen hoe het kan dat deze verenigingen en gebruikersgroepen nog niet weten wat er na 31-12-2009 gaat gebeuren met hun afspraken ten aanzien van gebruik, uren en prijs.
• Op welke termijn hebben deze verenigingen en gebruikersgroepen duidelijkheid? Kan die duidelijkheid in ieder geval nog voor de feestdagen gegeven worden?
• Bent u het met de SP eens dat het bijna niet te geloven is dat deze verenigingen tot op de dag van vandaag nog niet weten of en hoe zij na 31-12-2009 door kunnen gaan.

Dezelfde signalen krijgen wij van gebruikers van sporthallen die nu onder de paraplu van Heton vallen. Bovenstaande vragen gelden ook voor deze gebruikers. Al met al betreft het vele honderden sporters, jong en oud.

Gezien de urgentie willen wij graag voor 15 december 2009 antwoord van u ontvangen.

Bij voorbaat dank.

SP Fractie

Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier