h

Motie over aanbesteding huishoudelijke hulp

13 december 2009

Motie over aanbesteding huishoudelijke hulp


Woensdagavond 9 december bleek tijdens het debat over de wetten Kant (SP) voor een menselijke thuiszorg dat Europese aanbestedingen voor de huishoudelijke zorg via de WMO niet verplicht zijn. Een dikke meerderheid van de Kamer, namelijk PvdA, CDA, PVV, Groenlinks, SGP en natuurlijk de SP, hebben bij de wetbehandeling om de verplichte aanbesteding te stoppen, aangegeven dat het ook nu al niet hoeft. De SP wet is vooral nodig om de continue eenzijdige informatie en uitleg van de wet vanuit de regering te niet te doen.

Gevolg is dat ook Landgraaf de huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo niet meer Europees hoeft te besteden. De gemeente krijgt hierdoor de mogelijkheid om zelf de regie te houden. Wel moet de gemeenteraad dat wel aangeven dat het hier niet alleen poetsen betreft maar dat deze hulp wel degelijk ZORG is. We hebben hierover een motie gemaakt die we tijdens de gemeenteraadsvergadering dinsdag a.s. gaan indienen.

De gemeenteraad van Landgraaf in vergadering op 15 december 2009 bijeen

Gegeven dat:
• In de Wmo heeft de gemeente de verplichting om voor huishoudelijke zorg te zorgen voor inwoners van haar gemeente. Deze dienst kan een gemeente zelf uitvoeren, maar als zij dat niet doet, moet zij rekening houden met de Europese aanbestedingsrichtlijn. Die bepaalt dat er diensten zijn van commercieel belang (2a-diensten) zoals schoonmaken van gebouwen. Er zijn ook diensten van algemeen en maatschappelijk belang (2b-diensten) die niet hoeven worden aanbesteed. Zij kunnen, mits er geen grensoverschrijdend belang is, ook via afspraken worden uitbesteed. Dat die afspraken gemaakt zullen worden (vooraf dus) en wat de uiteindelijke afspraken zijn (achteraf dus) moeten wel openbaar zijn volgens deze Europese Richtlijn.
• Rekening houden met de Europese Richtlijn is altijd vertaald door de regering als verplicht Europees aanbesteden. Onterecht blijkt nu. Van belang is dat de dienst wordt gekenschetst als ZORG en niet als schoonmaak. In dat laatste geval is de Europese aanbesteding niet verplicht.
• Woensdagavond 9 december bleek tijdens het debat over de wetten Kant voor een menselijke thuiszorg dat Europese aanbestedingen voor de huishoudelijke zorg via de Wmo, niet verplicht zijn.
• Een dikke meerderheid van de Kamer, namelijk PvdA, CDA, PVV, Groenlinks, SGP en natuurlijk de SP, hebben bij de wetbehandeling om de verplichte aanbesteding te stoppen, aangegeven dat het ook nu al niet hoeft.

Spreekt uit:
• Dat de thuiszorg via de Wmo ook ZORG is, en geen schoonmaak met als gevolg dat Landgraaf op grond van deze uitspraak vervolgens “Europese aanbesteding vrij” is, als het gaat om de Wmo.

Draagt het college op:

• Aldus te handelen en niet meer Europese aanbestedingen te gebruiken om een aanbieder voor huishoudelijke verzorging te vinden.

En gaat over tot de orde van de dag.

SP-fractie Landgraaf
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier