h

Heeft wethouder Janssen nu wel of geen tanden?

5 december 2009

Heeft wethouder Janssen nu wel of geen tanden?


Tijdens de gecombineerde commissievergadering stelde de SP fractie dat wethouder Freed Janssen in het Buitenringdossier zijn tanden had laten zien maar dat deze er uit geslagen waren door de lobby van CDA gedeputeerde Driessen voor de Crisis- en Herstelwet. In deze nieuwe wet mogen op grond van artikel 1.4 gemeenten niet meer procederen. Weg dus de gevleugelde uitspraak van Janssen “we gaan tot de Raad van State als niet aan onze voorwaarden wordt voldaan”. Deze opmerkingen werden door ons gedaan naar aanleiding van het programma mobiliteit bij de behandeling van de 2e raadsrapportage 2009.

Een dag later, tijdens de commissie grondzaken reageerde wethouder Janssen inhoudelijk.

Janssen had de tijd tussen de twee commissievergaderingen gebruikt om juridisch advies in te winnen. Volgens de huisjurist van Landgraaf kan de gemeente weliswaar niet meer naar de bestuursrechter, maar kan wel nog een civiele procedure instellen. Hij gaat er van uit dat er dus nog tanden zijn om te laten zien !

In dezelfde commissievergadering wist hij ook te vertellen dat zijn ambtenaren in de provincie tegen een “muur van arrogantie” van de provinciale ambtenaren waren aangelopen. Hier zal nog verder over gesproken worden. Al met al lijkt het erop dat Landgraaf niet meer zo’n braaf jongetje n het klasje van Driessen wordt.

Het standpunt van de SP Landgraaf is duidelijk. Op basis van het convenant van 2005 kan bij kostenoverschrijding opnieuw onderhandeld worden. Ons advies: DOEN. En als resultaat zagen wij dan graag een 2 baans 80 km weg die grotendeels over de bestaande wegen gaat. Er blijft dan meer dan voldoende geld over om ook andere verkeersknelpunten goed aan te pakken.

U bent hier