h

Donkere wolken boven ISD BOL

6 december 2009

Donkere wolken boven ISD BOL


Tijdens de commissie Burgers en Middelen stond de 2e bestuursrapportage van ISD BOL en het Beleidsplan 2010 van ISD BOL op de agenda. Boven deze agendapunten dreven de donkere wolken van een rapport van bureau BMC dat een analyse op hoofdlijnen gemaakt heeft van het functioneren van onze gezamenlijke sociale dienst. Dat rapport laat zien dat deze organisatie rammelt aan alle kanten. Het rapport zelf was nu geen onderwerp van gesprek, dat zal halverwege januari volgend jaar zijn, maar was alom in de gedachten aanwezig.

In de bestuursrapportage werd een begrotingwijziging gevraagd.

Een van de conclusies van de bestuursrapportage was dat er meer gebruik gemaakt wordt van de bijzondere bijstand en de middelen voor armoedebestrijding. Niet duidelijk was of dat meer gebruik ligt aan het gegeven dat meer mensen de regels kennen en er gebruik van maken of dat er in Landgraaf gewoonweg meer armoede is.

De kosten van de bedrijfsvoering van de sociale dienst zijn gestegen. Een van deze stijgingen komt vanwege het salaris van de interim directeur. Zowel in de eerste als in de tweede termijn kon of wilde de wethouder géén antwoord geven of deze directeur een salaris onder of boven de ‘balkenende-norm’ heeft. Als SP gaan we namelijk niet akkoord met graai-salarissen. De vaagheden van de wethouder laten vermoeden dat hij meer verdiend. Reden waarom wij als enige partij de begrotingswijziging niet goedkeurden.

Het andere agendapunt was het beleidsplan 2010. Het beleidsplan 2008-2010 had als titel ‘de klant centraal’. Toen was onze stelling dat niet de klant maar de organisatie centraal stond. Nu is de titel “De klant centraal, ook tijdens de economische crisis”. Onze stelling is dat ook nu weer niet de klant centraal staat maar de crisis.

Het rapport zelf stelt ons op een aantal punten teleur. Op diverse plekken is het rapport vaag. De effecten van de Minima-Effect-Rapportage zijn niet opgenomen terwijl die toch bekend zouden moeten zijn. Maar wat ons het meest teleur stelt is dat er geen beleid is geformuleerd om mensen preventief uit schuldsituaties te houden.

U bent hier