h

Wat een bende, In de Bende

25 oktober 2009

Wat een bende, In de Bende

Het verhaal van zwembad In de Bende begint steeds meer op Griekse tragedie te lijken. Het wordt steeds moeilijker de goeden en de kwaden te scheiden. Steeds opnieuw komt er nieuwe informatie boven water. Heton en Hydra in een moddergevecht. Raadsleden worden bestookt met mail over standpunten, vermeende feiten, en een heuse rechtzaak. Informatie over feiten en emoties. De wethouder die door CDA, PL en GBBL stevig bevraagd wordt. De wethouder die een valstrik gezet voelt door de fractie Silvertand.

Wat is er nu echt aan de hand. Zwembad In de Bende is na tientallenjaren trouwe dienst verouderd en aan vervanging of stevige renovatie toe. Ondertussen heeft een andere wethouder dan bovenstaand een wedstrijd georganiseerd over de invulling van het gebied Rouenhof. Een idee met een zwemparadijs namens Waterworld heeft gewonnen en gaat de mogelijkheden onderzoeken om dit als project te ontwikkelen. Totdat duidelijkheid komt over Waterworld zal In de Bende me haar doelgroepenbad open moeten blijven. In de Bende wordt geëxploiteerd door de firma Heton. Het contract met Heton loop af op 31-12-2009.

De gemeenteraad geeft de opdracht aan de wethouder om “tijd te kopen”. De tijd tot duidelijk is of Waterworld met een doelgroepenbad komt of dat In de Bende toch door moet gaan met renovatie of nieuwbouw. Deze periode van onzekerheid moet de wethouder in opdracht van de gemeenteraad overbruggen. Het contract met Heton loot snel af en er moet dus een nieuwe aanbesteding voor In de Bende komen.

Het voorstel van de SP fractie was om niet aan te besteden, maar om het personeel tijdelijk in dienst van de gemeente te nemen. Zo kon je in onze optiek de tijd overbruggen en het personeel heeft dan de beste zekerheid tot duidelijk is of Waterworld aan alle verwachting kan voldoen.

Drie partijen schrijven in op deze aanbesteding. Eén valt heel snel af. Hydra en Heton blijven over. Waarbij Hydra veruit de goedkoopste is.

Tijdens het vragenuurtje aan de vooravond van de raadsvergadering over de halvering van het personeel geeft de wethouder de huidige beheerder van In de Bende een ferme tik op de vingers. Zo zou Heton informatie hebben verdoezeld op de eigen internetsite. Informatie waaruit bleek dat de 7 personeelsleden die op het hoofdkantoor in Kerkrade werken, niet alleen voor In de Bende werkzaam waren. Een rapport van een extern bureau laat zien dat Heton veel te duur is verhouding tot het landelijk gemiddelde van salarissen en het landelijk gemiddelde qua personeel. De stukken en brokken informatie vanuit diverse kanten maken het steeds verwarrender. Wie heeft gelijk en op welke onderdelen, wat is zeker en wat is schijn?

Al met al lijkt het er wat ons betreft steeds meer op dat het oorspronkelijke voorstel van de SP om de werknemers (tijdelijk) over te nemen het beste.

U bent hier