h

Vervolg opzeggen vertrouwen in de raadsgriffier

19 oktober 2009

Vervolg opzeggen vertrouwen in de raadsgriffier

Op 9 oktober heeft u op deze website kunnen lezen dat de SP fractie het vertrouwen in de raadsgriffier opzegde. Dit is een zeer ernstige zaak. Hij is de secretaris van de gemeenteraad, de eerste adviseur van de raad. Dit doe je dus niet zomaar. De griffie is centraal aanspreekpunt van de gemeenteraad, zet de verzoeken aan de gemeenteraad raad uit en coördineert de inkomende brieven en stukken. De griffier ondersteunt de partijen en leden van de raad bij de besluitvorming en het redigeren van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. Zover wij hebben kunnen nagaan is het sinds de invoering van deze functie in 2002 in Nederland nog niet voorgekomen dat een partij het vertrouwen opzegt in deze ambtenaar.

Vrijdag jl. was er een zeer openhartig gesprek tussen de raadsgriffier de heer Aerts, de SP fractie over het opzeggen van de SP fractie in het vertrouwen in deze raadsgriffier. Het gesprek was in bijzijn van de voorzitter van het presidium van de gemeenteraad.

Aanleiding was een reactie in het Limburgs Dagblad van 9 oktober van de griffier. Hij is lijsttrekker van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november in Venlo en in die hoedanigheid reageert hij op een eerder opiniestuk van de lijsttrekker voor de SP aldaar.

Het is het gedeelte van het artikel waarin hij zich in algemene zin bijzonder negatief uitlaat over de SP als geheel, maakt dat hij in de ogen van de SP fractie zijn onafhankelijkheid als raadsgriffier niet meer kan waarmaken. De uitlatingen over de SP hebben ons onthutst en ernstig gegriefd.

De heer Aerts is van mening dat zijn uitingen als lijsttrekker D66 in Venlo geheel los gezien moeten worden van zijn functioneren als raadsgriffier in Landgraaf. Door de wijze van handelen en de publiciteit hierover voelt hij zich door de SP fractie beschadigd.

De visies en standpunten bleven helaas ver uiteen liggen. Ook een compromis was niet te vinden. Het door de SP fractie opgezegde vertrouwen is niet hersteld kunnen worden. Ook een vervolggesprek hierover lijkt weinig kans van slagen te hebben.

We zijn wél overeengekomen dat we op een pragmatische en zakelijke basis verder zullen gaan. Een motie van wantrouwen is derhalve niet opportuun.

U bent hier