h

SP zegt vertrouwen in raadsgriffier op.

9 oktober 2009

SP zegt vertrouwen in raadsgriffier op.

De SP fractie is zoals onderstaande brief duidelijk maakt onthutst en gegriefd door het artikel van de raadsgriffier van Landgraaf, de heer Frans Aerts, in de regionale krant van vandaag. Zie pagina A12 met de titel “Populisme”. Hij geeft om weinig genuanceerde wijze kritiek op de SP.

Hij heeft het door zijn artikel onmogelijk gemaakt om in hem nog een onafhankelijke raadsgriffier te zien. Een griffier die óók de SP naar beste weten en kunnen helpt in de gemeenteraad.

Hij is door eigen toedoen niet meer op de plek de vertrouwenspositie die hij bekleed. Wij kunnen helaas niet anders dan hieraan een heel duidelijke conclusie te verbinden.

Zover we hebben kunnen nagaan is het opzeggen van het vertrouwen in de raadsgriffier sinds de in voering van het dualisme, en dus ook de invoering van de raadsgriffier, nog niet eerder gebeurd.

Onderstaande brief hebben wij naar alle betrokkenen gestuurd:

Het College van Burgemeester en Wethouders
De gemeentesecretaris en
Het presidium van de gemeenteraad
Van de gemeente Landgraaf,
Raadhuisplein 1,
6371 LA Landgraaf

Landgraaf, 09 oktober 2009
Betreft: positie van de griffier van de gemeenteraad

Geacht dames en heren,

De heer F. Aerts reageert, als lijsttrekker van D66 in Venlo, vandaag in het de regionale krant op een opinie-artikel van de heer Vervoort, eveneens lijsttrekker in Venlo, maar dan voor de SP.

De heer Aerts staat het als ambtenaar en ook als onze raadsgriffier uiteraard vrij om politieke activiteiten te hebben buiten de gemeente Landgraaf. Of het verstandig is niet aan de orde.

De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Hij hoort dit onafhankelijk en integer te doen.

In zijn reactie gaat de heer Aerts in eerste instantie inhoudelijk in op het artikel van de heer Vervoort. Hij is het er niet meer eens en geeft daarbij zijn zienswijze weer. Dit is prima en kan een bijdrage leveren aan het debat over marktwerking.
In het tweede gedeelte van zijn reactie gebruikt hij het artikel om te tieren tegen de SP als politieke partij, tegen haar interne en externe werkwijze. Hiermee heeft hij wat ons betreft duidelijk de grens overschreden van hetgeen hij als raadsgriffier kan doen. Hij neemt publiekelijk een politieke positie in waarmee hij zijn onafhankelijkheid als raadsgriffier niet meer kan waarmaken. Hij geeft blijk van een visie op de SP als partij waardoor hij het ons onmogelijk maakt om nog in vertrouwen met elkaar samen te werken. Hij stuurt willens en wetens aan op een vertrouwensbreuk.

Onze fractie is onthutst en ernstig gegriefd door deze raadsgriffier ten aanzien van onze politieke partij en we kunnen niet anders dan het vertrouwen in hem, in deze functie, op te zeggen.

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier