h

Regioconferentie

18 oktober 2009

Regioconferentie

regioconferentie plenair
Zaterdag was er regioconferentie. Zo’n 60 SP’ers uit de hele provincie kwamen naar Roermond om met elkaar, Statenleden en leden van het partijbestuur en de Kamerfracties te spreken over de politieke koers van de partij, de Statenfractie en de regionale vertegenwoordigers in het partijbestuur.

Tijdens de regioconferentie legt de Statenfractie verantwoording aan de leden af over het afgelopen jaar. Deze keer hebben we ruim stil gestaan bij motie van wantrouwen die de oppositie vorige week vrijdag heeft ingediend tegen het hele college van Gedeputeerde Staten, de positie van de SP in Limburg en de alternatieven van de SP.

Het was goed om te horen dat de afdelingen de samenwerking met de Statenfractie goed vinden verlopen. Het afgelopen jaar hebben de Limburgse Statenleden zeer regelmatig samengewerkt met lokale SP’ers door elkaar bij te praten over actuele onderwerpen, mensen rond te leiden in het provinciehuis en door samen actie te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de acties tegen de verkoop van Essent.

Komende jaren gaan we de strijd verder opvoeren. De strijd voor een socialere en groenere provincie. Hier hebben we onze afdelingen keihard voor nodig. In de Statenzaal worden weliswaar de besluiten genomen, maar de politieke strijd vindt ook buiten het provinciehuis plaats.

’s Middags in werkgroepen onder leiding van senator Tiny Kox en Tweede Kamerlid Jan de Wit in werkgroepen gesproken over de opgave van de SP voor de komende jaren en de organisatie van onze partij. Erg zinvol en prettig om regelmatig bij te praten met het actieve Limburgse kader. Zeker zo vlak voor de raadsverkiezingen en de begrotingsbehandeling in de Staten

regioconferentie werkgroep

U bent hier