h

Interpellatiedebat veiligheid in Waubach

27 oktober 2009

Interpellatiedebat veiligheid in Waubach

Op voorhand zou de raadsvergadering van donderdag j.l. weinig reden voor politiek vuurwerk geven. Hoe anders liep het vanwege een interpellatie over de overlast in het winkelcentrum Waubach. De fractie Silvertand (toekomstig Trots op Nederland) had schriftelijk hierom gevraagd. Er werden in de brief grote woorden zoals etterbakken, baldadige vernielers, terroriseren en vandalen genoemd. Ging het nu om de veiligheid in Waubach of over de publiciteit van Silvertand himself?

De laatste maanden hebben grote krantenkoppen melding gemaakt van de onveiligheid in het centrum van Waubach. We zien dat een aantal politieke groeperingen hierop inspringt en de krantenkoppen over onveiligheid worden steeds groter. Steeds luider wordt geroepen dat er cameratoezicht moet komen.

Het plaatsen van camera’s is echt het einde van een traject. Cameratoezicht is aan strenge eisen onderworpen. De partijen die het harst roepen dat er camera’s moeten komen en de wetten gehandhaafd moeten worden, zijn bereid om zelf met de wet- en regelgeving op dit gebied een loopje te nemen.

De burgemeester, de portefeuillehouder veiligheid, liet aan de hand van cijfers zien dat de objectieve onveiligheid in Waubach niet groter of kleiner is dan de andere Landgraafse wijken. Kennelijk is het gevoel van onveiligheid er wel groter.

Ondanks dat er een uitstekende uitleg van de burgemeester was over de wettelijke (on)mogelijkheden. Ondanks dat er zeer uitgebreid gedebatteerd was over het belang van preventie en de mogelijkheden hiertoe. Ondanks dat het iedere aanwezige duidelijk was dat plaatsing van camera’s het einde van een langdurig proces is dat niet in drie maanden doorlopen kan worden. Tegen beter weten in diende de fractie Silvertand een motie in met de strekking dat er voor de feestdagen 2009 camera’s geplaatst moeten worden.

Wat is de betekenis van het indienen van een motie die volstrekt onuitvoerbaar is? Het geeft een volstrekt onjuist signaal naar de inwoners van Waubach. Zo’n motie is er alleen om de fractie Silvertand te promoten, maar niet om de inwoners van Waubach te dienen. Zoals onze SP fractie in het debat al stelde: “hoedt u voor valse profeten!”

Twee andere moties op het gebied van een veiligheidsconferentie (CDA) en een voorstel aan de raad over veiligheidskaders (GBBL, PvdA, GoenLinks, SP, en de fracties Heuvelmans en Wolff), haalden het wel.

De SP heeft aangekondigd om in het debat over de begroting met voorstellen te komen om ten aanzien van preventie van de overlast. Als je niet werkt aan preventie heeft het ook geen zin om aan het eind van het verhaal in te grijpen. Wij denken hierbij aan versterking van het jeugd- en jongerenwerk, buurthuizen, creëren van hangplekken, graffitiplekken etc.

We zijn benieuwd welke partijen bereid zijn om als het gaat om middelen beschikbaar te stellen, en niet om praatjes te verkopen, bereid zijn de bewoner van Waubach op dit gebied tegemoet te komen.

U bent hier