h

toegangskaarten zwembad In de Bende

15 september 2009

toegangskaarten zwembad In de Bende

Het dossier van zwembad In de Bende is complex. Voortbestaan of (ver)nieuwbouw hangt nauw samen met de ontwikkelingen en al dan niet doorgaan van het project Waterworld. In dit kader heeft wethouder Leunessen op wens van de gemeenteraad tijd 'gekocht'. Dit kopen van tijd bestaat uit het voor beperkte termijn aanbesteden van de exploitatie van zwembad In de Bende. Hierop zijn een drietal biedingen gekomen waarbij die van de firma Heton veruit de meest onvoordelige was.

Van een vloeiende overgang van de ene naar de andere exploitant lijkt nu geen sprake meer te zijn. Daarom hebben we het college hierover een aantal vragen gesteld.

Geacht College,

De firma Heton heeft kennelijk het vertrouwen verloren in een voor hun positief resultaat in de aanbestedingsprocedure. Het zwembad In de Bende is deze maand gestopt met de verkoop van 50-badenkaarten. Afhankelijk van het soort 50-badenkaart ligt het voordeel voor de zwemgast zo rond de 1 euro per kaartje ten opzichte van de losse verkoop. Het verschil met een 12-badenkaart is maar een fractie van dit bedrag. Natuurlijk is het voor individuele gebruikers nauwelijks mogelijk om tot 31 december a.s. een dergelijke kaart volledig te gebruiken. Er zijn echter nogal wat mensen die samen met anderen zo’n kaart kochten om samen het voordeel te kunnen nemen. Deze mensen worden nu voor vele euro’s benadeeld.

Bij de overgang van de concessie van het openbaar vervoer van Hermes naar Veolia bleven de strippenkaarten geldig. Ook de kaarten met strippen die voor rekening van de volgende concessiehouder zouden komen. Dit is bij Heton kennelijk niet het geval. In deze lijn mag verwacht worden dat binnenkort ook de verkoop van de 12-banenkaart zal stoppen.

Gevolg van deze handelwijze is dat de o zo belangrijke vaste klant van het zwembad In de Bende de laatste maanden van dit jaar op extra kosten wordt gejaagd. Hopelijk niet uit het zwembad wordt gejaagd. Ook wordt er een volstrekt fout signaal afgegeven ten aanzien van de continuïteit van het zwembad.

Graag willen wij van u vernemen:

• Of u bekend bent met het gegeven dat nu gestopt is met de (reductie) 50-badenkaart die met name voor de vaste bezoekers van belang is
• Gaat dit beleid binnenkort ook gelden ten aanzien van andere reductiekaarten
• wat is u mening ten aanzien van dit gegeven
• bent u het met de SP fractie eens dat de verkoop van reductiekaarten voor trouwe bezoekers moet doorgaan, onafhankelijk van wie de exploitant is, en dat er alles aan gedaan moet worden met name deze groep van trouwe gebruikers voor het zwembad te behouden

Gezien de actualiteit zouden wij graag op zeer korte termijn antwoord van u ontvangen.

Bij voorbaat dank,.

SP Fractie

U bent hier