h

Buitenring in de gemeenteraad

25 september 2009

Buitenring in de gemeenteraad

foto raadhuisGisteravond vond in de gemeenteraad een urenlang debat plaats over 'de buitenring'. Het college van B&W kwam met een uitgebreid pakket van voorstellen richting provincie. Hoezeer deze ook tegemoet komen aan een aantel wensen die er in de raad leven, ze staan nog te ver weg van de analyse die de SP provinciaal, regionaal en ook in Landgraaf heeft gemaakt. Het voorstel van het college kreeg uiteindelijk een ruimte meerderheid van de gemeenteraad. Tegen stemden Paul Arends (PvdA), GroenLinks en SP. Onderstaand onze inbreng in 1e termijn.

Buitenring Parkstad Limburg, confrontatie tussen dromen en realiteit.

De provincie Limburg heeft ons voorzien van imposante kleurendruk folders.

We hebben met grote interesse de beraadslagingen van de commissievergadering in Landgraaf hierover gevolgd.

We hebben de argumenten van de insprekers over de buitenring gehoord en hun websites volgen we bijna dagelijks.

Uiteraard hebben we als SP, zowel in Landgraaf als ook regionaal en provinciaal onze eigen analyse gemaakt. De statenfractie van de SP heeft samen met de afdelingen van Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Sittard-Geleen een toer gemaakt langs gemeentehuizen die met de buitenring te maken hebben. Zie het als een gezamenlijk werkbezoek. We hebben hier met burgemeesters en wethouders gesproken en zijn hebben kennis genomen van zeer uiteenlopende visies.

Wat we zien is dat er clusters van visies zijn die botsen. Aan de ene kant een cluster van dromen van bestuurders en aan de ander kant een cluster van realiteiten van mensen die zich baseren op feiten.

We horen de voorstanders van een vierbaans snelweg spreken over de prognoses van grote aantallen voertuigen die dagelijks over die weg zullen gaan.
We horen hen spreken over de verwachtte economische bloei die deze weg gaat brengen.
We horen bestuurders filosoferen over hoe deze vierbaansweg de bevolkingskrimp zal tegengaan.
Hoe deze weg in de toekomst van werkgelegenheid zal brengen en
hoe dat onze hoog opgeleide jeugd door een vierbaansweg niet meer naar andere streken zal trekken.

Het is een cluster van visies op de toekomst waarvan alleen de toekomst zal uitwijzen of zij waar worden.

En dan van de andere kant

De tegenstanders en mensen die uitgesproken alternatieven hebben, weten feiten te benoemen die geen dromen, maar realiteiten zijn

• Een vierbaans weg zal door ongelijkvloerse op- en afritten een enorm ruimtebeslag hebben.
• Verdiepte en vooral verhoogde aanleg zorgen voor onherstelbare ingrepen in het landschap waardoor diverse natuurgebieden aangetast zullen worden.
• Voor veel burgers wordt het woon- en leefklimaat ernstig aangetast
• Voor veel burgers, ook in Landgraaf, komen er aanslagen op hun gezondheid vanwege uitlaatgassen, fijnstof en geluidsoverlast.
• Ook in Landgraaf zullen mensen de waarde van hun woningen zien dalen vanwege afgenomen wooncomfort.

Duidelijk is dat bestuurders zich baseren op prognoses en toekomstvisies. Besturen is vooruitzien maar is men met deze megaprojecten wel in staat om een fatsoenlijke afweging te maken?

De Betuwelijn is een verhaal van gigantische kostenoverschrijdingen. Een verhaal waar de overheid onjuiste informatie verstrekte over kosten en rentabiliteit.

De Nood-Zuidlijn in Amsterdam is niet alleen een financieel debacle. Tegen alle voorspellingen van techneuten in waren er vele verzakkingen en zijn prachtige historische panden onbewoonbaar geworden.

En dichter bij huis laat de A73 zien hoe makkelijk vele miljoenen in kosten overschreden kan worden.

De Buitenring Parkstad zou in 2005 135 miljoen kosten. We zijn nu 4 jaar verder en de kosten zijn al 185 % van het oorspronkelijk bedrag en nog steeds zijn niet alle knelpunten opgelost. Reken ik de huidige overschrijding nog eens vier jaar verder, dan kom ik op een bedrag van om en nabij de 460 miljoen.

De provincie moet steeds creatiever naar financiering zoeken. Oude financiële potjes die nog niet gebruikt werden krijgen een nieuwe naam en worden voor de buitenring ingezet. De minister wordt gevraagd links en rechts de beurs te trekken. Gemeentes moeten extra donaties naar het structuurfonds doen en worden ook gevraagd stukken grond gratis en voor niks aan de provincie overdoen.

Maar alle creativiteit van de gedeputeerde Driessen ten spijt. We moeten ons wel realiseren dat de 260 miljoen die nu al op de teller staat allemaal uit de beurs van de belastingbetaler moet komen. Linksom of rechtsom. En er is geen enkele garantie dat de kosten niet nog hoger worden. De kosten worden anders verdeeld, maar hoe dan ook, betalen we dit met zijn allen.

Kunnen deze kostenoverschrijdingen dan niet een halt toegeroepen worden. Ja. Dat had gekund als de gemeentes van hun recht gebruik hadden gemaakt om op basis van het convenant uit 2005 de onderhandelingen opnieuw te openen. Zie hiervoor artikel 6, lid 2 van het convenant. De gemeentebesturen hebben tot nu toe verzaakt hiervan gebruik te maken. Een gemiste kans.

Ik noemde hiervoor een aantal grote projecten waar het mis is gegaan. Voorzitter, college raad en burgers, HEB GEEN VERTROUWEN IN VERTROUWEN. Er wordt volstrekt te weinig nagedacht over de uitvoering.

Als in dit dossier gezegd wordt dat deze buitenring, in deze vorm, goed voor de economie is, dan wordt alleen geld en werk bedoeld. Maar voorzitter, economie gaat niet alleen over geld en werk.

Economie is veel meer dan dat. Economie gaat over hoe de mens, de samenleving en de natuur met elkaar omgaan. Nu en later. Deze factoren moeten met elkaar in evenwicht zijn.

Deze weg zorg er voor dat het evenwicht tussen mens, geld, werk, samenleving, milieu en natuur uit balans raakt. Wij moeten hier nu een afweging maken gaan maken over wat wij belangrijk vinden.
Het grote geld?
Of die van de mens, zijn gezondheid, de samenleving en de natuur.

Als SP hebben we deeze afweging gemaakt. Wij hebben gezocht naar een evenwicht van alle economische en zijn uitgekomen op een tweebaans weg waar 80 km per uur genoeg is, een weg grotendeels over bestaande wegen.

U bent hier