h

Begroting RD4 in de gemeenteraad

25 september 2009

Begroting RD4 in de gemeenteraad


De begroting voor het komende jaar van ons aller RD4 is normaal een hamerstuk. Deze keer niet. RD4 heeft een aantal tegenvallers en moet bezuinigen. Zij bezuinigen op de eigen organisatie maar stellen ook structurele besparingen voor door:

• invoering tarief voor het ophalen van grofvuil
• invoering tarief voor het opalen van houtafval
• terugbrengen van het aantal gratis bezoeken aan het milieupark van 6 naar 4.

Ervaringen in de gemeenten Beek en Schinnen laten zien dat verlaging van kosten voor afvalverwijdering heel effectief is om zwerfvuil in de natuur tegen te gaan. In Landgraaf zouden door deze voorstellen de kosten voor de burgers omhoog gaan.

De SP heeft de raad voorgehouden dat ervaringen in de gemeenten Beek en Schinnen laten zien dat verlaging van kosten voor afvalverwijdering heel effectief is om zwerfvuil in de natuur tegen te gaan. In Landgraaf zouden door de voorstellen die er nu liggen de kosten voor de burgers omhoog gaan.

Het is aannemelijk dat bij verhoging van de kosten voor de burgers om het afval kwijt te raken er een steeds grotere prikkel ontstaat om het afval ergens in de buitengebieden te dumpen.

Verwijderen van illegaal gestort afval kost de gemeente handenvol geld. Het voorstel om te bezuinigen in de ophaal van grofvuil, houtafval en terugbrengen van de gratis bezoeken aan het milieupark (van 10 naar 6 en nu nar 4) spant wat ons betreft het paard achter de wagen. Als SP zijn we akkoord gegaan met de begroting, maar met uitzondering van deze punten.

U bent hier