h

het verhaal van een VOP, actie van omwonenden.

2 augustus 2009

het verhaal van een VOP, actie van omwonenden.


Pas geleden werd een Voetgangers Oversteek Plek (VOP) gemaakt bij krusing Op de Heugden en Veldstraat. Met name voor de ouderen van zorgcentrum de Dormig van belang.

Reeds in 2005 zijn we met wat mensen van de straat Op de Heugden begonnen met bij de gemeente voorstellen te doen voor iets meer veiligheid. Zolang heeft het dus geduurd voordat we door alle ambtelijke molens heen waren; eerst vragen voor minder verkeerstroom of afremmende maatregelen, dan via veilig verkeer Nederland (VVN) een rapport laten opstellen wat het veiligste is, en dit vervolgens een aantal keren onder de neus van de verantwoordelijk wethouder houden, welke uiteindelijk een toezegging deed.

Na enkele malen herinneren werd de zaak dan eindelijk in een plan omgezet en konden mensen ook bezwaar maken.

Éen bezwaar rond één boompje leidde weer tot enkel maanden vertraging (ging men zo maar om met de procdures in de regenwouden). Grappig detail is dat de bezwaarmaker na het indienen van het bezwaar al verhuisd was en bovendien als Koning van de schutterij een heuse (omgekapte) meiboom in zijn voortuin kreeg gezet.

Uiteindelijk werd dus toch iets gedaan aan de problemen om op deze drukke verkeersader over te steken.
Helaas werd een plan om zelfde te doen bij de verkeerslichten van bij de Ark niet meegenomen omdat daar de weg te smal zou zijn.

U bent hier