h

Rouwenhof, en hoe zit het met Brunssheim?

2 juli 2009

Rouwenhof, en hoe zit het met Brunssheim?

Verleden week dinsdag kopte het Limburgs Dagblad met twee artikelen over het recreatiepark Brunssheim in Brunssum. De ene kop was: “Verbod wonen in Brunssheim” en de andere kop luidde: “Wonen op park moet kunnen”.

Deze koppen hadden als ondertitels “gemeente Brunssum verbiedt permanent verblijf in recreatiepark, Controle wordt lastige aangelegenheid” en “kopers willen op Brunssheim blijven voor gezondheid en rust”.

De koppen en ondertitels geven nauwkeurig aan wat straks ook bij Waterworld een probleem zal worden.

Bij het project Waterworld op Rouwenhof zijn 167 vakantiewoningen gepland. De 167 vakantiewoningen zullen indien het plan zou doorgaan, puur recreatief zijn, conform bestemmingsplan. Het voorbeeld Brunssheim in Brunssum laat echter pijnlijk duidelijk zien dat in weerwil van gemeentelijke bestemmingsplannen de realiteit een heel andere weg kan bewandelen. Ook in Voerendaal en vele andere gemeenten spelen identieke problemen, vakantiewoningen die permanent bewoond worden zonder dat de gemeente de mogelijkheid heeft om te handhaven.

Nu dringt zich de vraag op of er iets op tegen is als een vakantiepark permanent bewoond wordt. Het antwoord is duidelijk ‘ja’. Op vele gebieden worden er andere eisen gesteld aan woningen voor permanent verblijf. Zowel qua bouw, maar ook op het gebied van infrastructuur etc.

U begrijpt, wederom een reden waarom de SP bijzonder sceptisch tot negatief is ten aanzien van de plannen.

U bent hier