h

Onduidelijkheid financiering buitenring

26 juli 2009

Onduidelijkheid financiering buitenring

Op 17 juli tekenden de Provincie en de voorzitter van de Parkstadgemeenten, de heerlense burgemeester Toine Gresel, een overeenkomst. In diverse kranten hebben hierover artikelen gestaan. De raadsleden in Landgraaf zijn door het college nog niet geïnformeerd over deze overeenkomt. Journalisten zijn kennelijk beter geïnformeerd. Toch laten de krantenartikelen enkele vragen open. Reden voor onze SP fractie het college hierover een aantal duidelijke vragen te stellen.

Landgraaf, 26 juli 2009
Betreft: vragen art. 41 financiering buitenring.

Geacht College,

Op 17 juli j.l. kopte het Limburgs Dagblad dat de financiering voor de buitenring rond is. Ook de dagen daarna waren er diverse artikelen over dit thema te lezen. Wij hadden van het college een reactie richting de gemeenteraad verwacht, zeker daar in het artikel een aantal zaken onduidelijk zijn dan wel onderbelicht blijven. Derhalve onze vragen op deze wijze.

Een van de punten is dat de Provincie en Parkstad gemeenten beiden 5 miljoen extra moeten doneren aan het zogenaamde regiofonds.
Graag willen wij van u vernemen:
• wat het aandeel van de gemeente Landgraaf is dat in dit regiofonds extra gedoneerd moet worden
• wanneer moet dit geld gestort worden
• waar denkt u dekking voor dit bedrag te vinden
• wanneer komt u met een voorstel over bovenstaande naar de gemeenteraad voor goedkeuring.

In dit verband willen wij ook van u vernemen waarvoor de gelden in het regiofonds gebruikt gaan worden en hoe de raad over bestedingen geïnformeerd gaat worden. Dit om te voorkomen dat gedacht kan worden dat het om een indirecte extra donatie voor de buitenring door de Parkstad gemeenten gaat.

Ook is er in de artikelen sprake van gronden die de gemeenten aan de provincie zouden moeten schenken. De provincie zou deze gronden dan gaan ‘ontwikkelen’. Ook dit gegeven roept vragen op.
• om welke gronden gaat het in Landgraaf?
• Is het schenken van gronden aan de provincie gebruikelijk en zo niet is er dan sprake van een extra donatie in natura ten behoeve van de buitenring?
• Indien de provincie het recht krijgt om deze gronden te ontwikkelen, wat betekent dit ten aanzien van de gemeentelijke bevoegdheden ten aanzien van bestemmingsplannen.?
• Op welke wijze wil de Provincie de gronden die zij geschonken krijgt ten gelde maken voor de financiering van de buitenring.
• Is de overdracht van gemeentelijk eigendom, in dit geval grond, een bevoegdheid van het college of is dit een bevoegdheid van de gemeenteraad.
• Wanneer denkt u me een voorstel over bovenstaande nar de gemeenteraad te komen?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier