h

Juridisch Jaarverslag 2008, het kan en het moet beter.

2 juli 2009

Juridisch Jaarverslag 2008, het kan en het moet beter.

Het is jaren een doorn in het oog van de SP-fractie dat de termijn waarop de burger een besluit krijgt op hun bezwaarschrift, door de gemeente heel vaak overschreven wordt. Niet een beetje overschrijding, maar weken tot velen maanden moeten mensen wachten op een besluit. Ook is er een opmerkelijk verschil tussen afdelingen.

We hebben dit punt al enkele keren aangekaart. Telkens waren het dezelfde argumenten waarom een en ander zo lang duurt. Is Jan met de Pet een dag te laat, dan is zijn bezwaarschrift niet meer ontvankelijk. Al met al een situatie die dringend aan verbetering toe is. Wij vragen het college van dit punt een speerpunt te maken. Zie onze brief aan het college.

Geacht College,

Op verzoek van de SP fractie was het Juridisch Jaarverslag 2008 op de agenda van de commissie Burgers en Middelen van 16 juni j.l. gezet, agendapunt 14. Gezien de actualiteit werd de ‘rekenkamerbrief’ aan de agenda toegevoegd en zeer uitgebreid behandeld. Gezien het late tijdstip werd met instemming onzerzijds staande de vergadering besloten dat wij onze vragen en opmerkingen schriftelijk aan u zouden voorleggen. Bij deze.

De wettelijke termijn geldt vanaf het moment dat een bezwaarschrift volledig is ingediend. Desondanks werd slechts 40% binnen de gestelde wettelijke termijn afgewikkeld. Dit is ten opzichte van 2007 een aanzienlijke verslechtering.
U bent het beslist met de SP eens dat een overheid op veel gebied een voorbeeldfunctie heeft. Gelukkig presteert Landgraaf of vele gebieden goed. Op dit punt echter bij herhaling slecht. Een burger die termijnen niet haalt wordt direct met de consequenties geconfronteerd.
De redenen waarom Landgraaf de termijnen niet haalt zijn voor een deel een herhaling van eerdere jaren en geven dus aan dat er bestuurlijk te weinig inspanning wordt geleverd om dit probleem aan te pakken.

Wij verwachten dat dit college van de inhouding van wettelijke termijnen een speerpunt gaat maken. Graag hierop uw reactie.

Daarnaast is er een opvallend verschil tussen de afdeling algemene zaken en de Wmo. Zijn bij Algemene zaken slechts 2% van de bezwaren gegrond, bij de Wmo is dit een schrikbarende 38%. Daarbij is de afwikkelingsduur bij de Wmo in slechts 17% korter dan 14 weken.
Dat de doorlooptijd bij de Wmo veelal te maken heeft met het inwinnen van externe adviezen geeft aan dat er op dit gebied structurele problemen zijn die vragen om opgelost te worden.

Wij zouden graag van u vernemen hoe het bovengenoemd grote verschil in gegronde bezwaren verklaard kan worden.
Ook zien we graag een plan van aanpak tegemoet om de schikbarend lange doorlooptijd bij de Wmo terug te dringen.

Wij zien uw reactie tegemoet

SP fractie,
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier