h

Buitenring

6 juni 2009

Buitenring

De gemeenten in Parkstad moeten geen extra geld meer in de Buitenring steken. Die oproep doet de gemeenteraad van Heerlen aan de andere raden in de regio.

De Heerlense gemeenteraad nam deze week unaniem een motie van de PvdA aan waarin die partij zijn teleurstelling uitspreekt over de ‘starre en vertragende houding van Gedeputeerde Staten' over de Buitenring.

De PvdA in Heerlen steunt hiermee een standpunt dat de gezamenlijke SP afdelingen in de regio al maanden geleden verkondigden. Zie hierover ons dossier buitenring.

In 2005 kwamen de Parkstad Limburg gemeentenen het provinciebestuur overeen dat de buitenring (een 100% provinciale weg) door zowel gemeenten als provincie betaald zouden worden. Van een eerste raming van € 135 miljoen staat de teller nu op bijna het dubbele. De verdeelsleutel zoals die in 2005 is overeengekomen werkt niet meer. Alweer blijkt het alternatief dat na analyse door de gezamenlijke SP afdelingen in de regio is uitgewerkt, het meest levensvatbaaar. Zie eerdere publicaties op deze website.

U bent hier