h

Sloopplannen Achter de Haessen,

1 mei 2009

Sloopplannen Achter de Haessen,


De sloop van 34 eengezinswoningen en 25 duplexwoningen is ingegeven met in het achterhoofd het teruglopende aantal inwoners in deze regio. Het tweede argument zijn de technische gebreken. Op beide argumenten is heel wat af te dingen wat wij hieronder zullen laten zien.
Vandaag heeft de SP in de buurt achter de Haessen huis aan huis een pamflet in de bus gedaan met de argumenten waarom volgens ons moet zijn voldaan voordat de sloper mag komen.

De tekst van ons pamflet:

 • Achter de Haessen
  SP-visie over sloopplannen Hestia
 • Achter de Haessen wordt ‘krimpproof’ gemaakt kopte de Landgraaf Koerier 10 maart 2009. Hiermee werd bedoeld dat ruim 100 woningen worden gerenoveerd, maar ook een-gezinswoningen en duplexwoningen worden gesloopt. De SP afdeling Landgraaf heeft een meetlat waaraan de voorwaarden voor het slopen van betaalbare huurwoningen gemeten zou moeten worden.

  Waaraan moet volgens de SP worden voldaan voordat tot slopen wordt besloten:
  1. 70% van de bewoners moet instemmen met de sloopplannen.
  2. Hestia kan geen huurders vinden voor de te slopen woningen.
  3. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning groeit niet door de sloop.
  4. Door de sloop van de woningen treedt geen waterbedeffect op.
  Mensen moeten de garantie krijgen dat zij niet in een woning terecht komen die binnen 15 jaar gesloopt gaat worden.
  5. De te slopen woningen zijn aantoonbaar bouwtechnisch van slechte kwaliteit.

  Overwegingen van de SP over de plannen van Hestia voor Achter de Haessen:

  1. De sloopplannen moeten voldoen aan de voorwaarden die we hierboven hebben genoemd.
  2. Dat het aantal inwoners van Landgraaf minder wordt is een gegeven. Met de sloopplannen is niet duidelijk of we in Landgraaf nog wel voldoende woningen blijven houden die betaalbaar zijn. Dit is nu nog niet bekend. De SP heeft hiernaar een onderzoek bij de gemeente gevraagd.
  3. Wat we zien is dat het de goedkopere huurwoningen zijn die gesloopt worden, maar dat er geen nieuwe betaalbare huurwoningen voor in de plaats komen.
  4. Zolang niet bekend is wat de woningbehoefte in Landgraaf is, zal de SP niet instemmen met de sloop van betaalbare huurwoningen.
  5. Tot die tijd zullen we ons wel sterk maken voor renovatie als de kwaliteit van woningen te wensen overlaat.

  De argumenten van Hestia en de gemeente Landgraaf:
  Volgens de laatste cijfers van onderzoeksbureau Etil loopt de bevolking in de Parkstadgemeenten veel minder hard terug dan eerder werd gedacht. Zij schatten nu dat in heel Parkstad Limburg de bevolking tot 2040 met 49.000 zal teruglopen. Eerdere schattingen deden ons geloven dat het 69.000 minder mensen zouden zijn.
  Reden om het omvangrijke sloopprogramma nog eens kritisch te bekijken en bij te stellen. Wat ons betreft ook nog eens langs de meetlat van de SP te houden.

  Een tweede argument voor de sloop is de technische staat van de woningen. Als dit een argument zou zijn, waarom dan sommige woningen slopen en andere renoveren? Daarnaast is renoveren vaak goedkoper, geeft woningen die weer bij de maat zijn en laat sociale structuren in stand.
  Inzetten op woningen met hoge kwaliteit is leuk voor de mensen die dat kunnen betalen.

  Hestia heeft ons op de woonbehoefte in het verleden geen antwoord kunnen geven en ook de gemeente heeft hierin geen inzicht. Zolang niet duidelijk wat de woonbehoefte (lees beurs) van mensen is, niet doen!

  U bent hier