h

Landgraaf in het beklaagdenbankje ?

14 mei 2009

Landgraaf in het beklaagdenbankje ?

Zaterdag stond in verschillende media het bericht dat de energieleverancier Delta uit Zeeland collega energieleverancier Essent én haar aandeelhouders, dus ook de gemeente Landgraaf, voor de rechter heeft gedaagd. Een stap die waarschijnlijk niemand verwacht had en waarvan de uitkomst voorlopig nog volstrekt onduidelijk is. Een bizarre bladzijde in het Essent dossier.

onze brief aan het college:

Geacht College,

Vanuit een publicatie in het Financieel Dagblad, het Brabants Dagblad en de website van energiebedrijf Delta begrijpen wij dat zowel Essent én de aandeelhouders (dus ook de gemeente Landgraaf), door het Zeeuwse energiebedrijf Delta zijn gedagvaard.

Volgens Delta is in de statuten en aandeelhoudersovereenkomst van EPZ, de onderneming waarin de kerncentrale Borssele is ondergebracht, vastgelegd dat Essent bij overname de aandelen EPZ moet aanbieden aan Delta. Daarmee zou het publieke belang zijn geborgd.

Volgens Delta probeert Essent via een schijnconstructie onder deze verplichting uit te komen. Essent en Delta zijn beide voor de helft eigenaar van de kerncentrale. Vanwege de voorgenomen overname door het Duitse RWE heeft Essent recent een constructie bedacht waardoor de aandeelhouders het juridische eigendom houden en RWE het economische krijgt. Met deze constructie krijgt RWE langs omwegen toch zeggenschap over de aandelen.

• Graag willen wij van u vernemen wat de positie van de gemeente Landgraaf bij deze dagvaarding is.
• Klopt de redenering van Delta dat de aandeelhouders van Essent, dus ook de gemeente Landgraaf, meewerken aan een juridische schijnconstructie
• Wat betekent een juridisch eigendom in dit geval voor de gemeente Landgraaf
• Ook al mocht een en ander juridisch kloppen, wat is uw visie op de moraal om hieraan mee te werken
• Wij willen graag van u vernemen wat het financiële risico (mindere opbrengst) voor Landgraaf is, mocht de rechter besluiten dat de claim van Delta terecht is.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

U bent hier