h

Mogelijk meerderheid Landgraaf voor verkoop aandelen Essent ???

25 maart 2009

Mogelijk meerderheid Landgraaf voor verkoop aandelen Essent ???


Letterlijk maar ook figuurlijk trokken donkere wolken zich gisteravond samen boven Landgraaf. In het bijzonder boven het raadhuisplein. De commissie Burgers & Middelen heeft zich in meerderheid uitgesproken voor de verkoop van de aandelen Essent aan het Duitse RWE. Hiermee werd het voorstel van het college van B&W gevolgd. Het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat tussen nu en de raadsvergadering voldoende raadsleden nog tot inkeer zullen komen. Er tekent zich een zekere meerderheid af voor de verkoop.

Onze regiovertegenwoordiger Irma Koopman maakte als burger gebruik van het inspreekrecht. Zij had een goed verhaal, er werd haar helaas geen enkele verhelderende vraag gesteld werd.

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de stem posities vooraf al bepaald waren. Dat ons verhaal, wat we ook vertelden, hoe goed of slecht onze argumenten ook waren, er niet meer toe deed. Wilt u onze bijdrage toegestuurd krijgen, dan kan dat door een mailtje met deze vraag aan landgraaf@sp.nl. Dit aanbod geldt natuurlijk ook voor mensen die geen lid zijn.

In ons verhaal hebben we duidelijk aangegeven dat een grote meerderheid in Nederland tegen de verkoop van energiebedrijven aan het bedrijfsleven is. Dit is ook wat wij ervaren hebben tijdens onze huis-aan-huis actie in Lauradorp. Dat bijzonder veel Landgravenaren tegen de verkoop zijn, hebben wij ook ervaren tijdens de zaterdagen dat wij handtekeningen hebben opgehaald in het winkelcentum Op de Kamp. Diezelfde stemming hebben we zelfs bij de poortactie bij Essent/Enexis mogen ervaren.

Als onze bevolking op dit punt goed vertegenwoordig zou worden, zou een raad zich tegen de verkoop moeten uitspreken. 9 april komt de verkoop van Essent aan de orde in de gemeenteraad. Daar wordt de definitieve besluitvorming gedaan. Bent u tegen de verkoop en niet lid van de SP, benader dan uw raadslid om te weten wat zijn/haar keuze op 9 april wordt.

U bent hier