h

Felicitaties Thijs Coppus aan nieuwe gedeputeerde Jos Hessels

7 maart 2009

Felicitaties Thijs Coppus aan nieuwe gedeputeerde Jos Hessels


Onderstaand de felicitaties die Thijs Coppus, fractievoorzitter van de grootste opositiepartij (de SP) in Provinciale Staten, aan Jos Hessels stuurt. Hessels (CDA) vervangt de eerder in opspraak geraakte Herman Vrehen (eveneens CDA).

Geachte heer Hessels
vrijdag 6 maart 2009
Allereerst wil ik u van harte feliciteren met uw nieuwe baan als gedeputeerde in Limburg.

Ik ben erg blij met uw komst aangezien u vele jaren politieke ervaring heeft, vooral op het gebied van energie. En iemand die verstand heeft van energie hebben wij in Limburg hard nodig, omdat op dit moment de discussie over de verkoop van Essent in alle hevigheid is losgebarsten.

Tot mijn genoegen heeft u over de verkoop van de energiebedrijven een zeer duidelijke mening. Tijdens uw lidmaatschap van de Tweede Kamer heeft u zich met grote regelmaat bezorgd getoond over gemeenten en provincies die hun aandelen in de publieke energiebedrijven willen verkopen. Nog geen jaar geleden zei u tijdens een debat: “Het CDA blijft een groot voorstander van publiek aandeelhouderschap van energiebedrijven. Betrouwbare en betaalbare energievoorziening is een eerste levensbehoefte en hoort dus ook zeker tot het takenpakket van de overheid. Weliswaar is het mogelijk om na de splitsing van netwerk en leveringsbedrijf het laatste deel te vervreemden, maar vanuit ideologisch oogpunt ligt dat niet voor de hand.”

In de Tweede Kamer kon u helaas weinig druk uitoefenen op de provincies en gemeenten die aandeelhouder zijn van Essent. Gelukkig bent u nu degene die in Limburg aan de knoppen draait. Ik ga er dan ook vanuit dat één van uw eerste daden als Gedeputeerde, het heroverwegen van de verkoop van de aandelen Essent zal zijn. En ik stel voor dat we de Provinciale Staten van Limburg zo snel mogelijk bijeen roepen om een strategie te bespreken om de andere aandeelhouders van Essent ook op andere gedachten te brengen.

U heeft daarvoor de volledige steun van een ruime meerderheid van de Limburgers die graag hún energiebedrijf in publieke handen willen houden. U gaf zaterdag in Dagblad de Limburger aan dat u Limburg graag wil dienen. Bestaat er een mooiere manier om dit meteen in de praktijk te brengen?

Met vriendelijke groet,

Thijs Coppus
Fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie van de SP in Limburg

U bent hier