h

Buurten in de buurt in Lauradorp in het kader van actie Essent.

10 maart 2009

Buurten in de buurt in Lauradorp in het kader van actie Essent.


SP wethouder in Heerlen Riet de Wit ging maandagavond met een vijftal Landgraafse SP-ers langs de deuren in het Lauradorp. Het aanbieden van de ZO krant was aanleiding om in gesprek te komen en tevens een handtekening te vragen tegen de voorgenomen verkoop van Essent. In de korte tijd totdat het donker werd hebben welgeteld 110 mensen een handtekening gezet. Slechts 2 mensen (waar van één werknemer van RWE) wensen dit protest niet te ondertekenen.

Als je bedenkt dat minder dan 2% geen handtekening wensten te zetten, dan mag dit gegeven alleen al een stevig signaal zijn aan de politici die binnenkort hierover een besluit gaan nemen. De mensen zijn het massaal niet eens met de verkoop van Essent. In dit verband wil ik graag Niccolo Machiavelli citeren uit het boek “de Heerser” , pagina 106
“Want het doel dat het volk nastreeft, is hoogstaander dan wat de aanzienlijken beogen,”

In dit verband is het voorstel van de SP in Provinciale Staten om een referendum te houden een uitstekend idee.

Overigens is ons polleke op deze site ook meer dan duidelijk.

U bent hier