h

Machiavelliprijs 2008 voor Jan Marijnissen

5 januari 2009

Machiavelliprijs 2008 voor Jan Marijnissen

De Machiavelliprijs 2008 gaat naar Jan Marijnissen. De oud-SP-leider krijgt de prijs voor de authentieke manier waarop hij jarenlang de standpunten van zijn partij in de Kamer heeft verwoord.
De prijs voor goede communicatie wordt eind deze maand uitgereikt. Marijnissen wordt ook geprezen voor het directe contact tussen de SP en de bevolking.
De stichting Machiavelli wil betekenisvolle uitwisseling van denkbeelden over communicatie tussen politiek, overheid en burgers bevorderen.

bron www.nos.nl

www.stichtingmachiavelli.nl/

De stichting Machiavelli spant zich in een betekenisvolle uitwisseling te bevorderen van denkbeelden over communicatie tussen politiek, overheid en burgers en over de rol die media daarbij spelen. Hierbij wordt ernaar gestreefd de naam van de politiek denker Machiavelli op positieve wijze in verband te brengen met vraagstukken op dit terrein.

Hoofdactiviteit is de jaarlijkse toekenning van de Machiavelliprijs aan een persoon of organisatie die een markante bijdrage heeft geleverd aan de communicatie tussen politiek, overheid en burger.

Stichting Machiavelli is in 1987 opgericht door PR bureau Van Rossum & Partners, dat inmiddels is opgegaan in Total Identity De eerste lezing werd in 1989 gehouden door de Rotterdamse hoogleraar Rinus van Schendelen. Hij vertaalde het receptenboek van Machiavelli naar vandaag en toonde genadeloos aan dat het nog steeds actueel is. In weerwil van zijn reputatie was Machiavelli was zijn mening allerminst amoreel: ”Zijn hoogste doel was vrede en welvaart voor de burgers. Daarvoor is een stabiele regering noodzakelijk, een regering die kan rekenen op de steun van de bevolking. Machiavelli beschreef succesvolle methoden om die steun te behouden. Met name die methoden doen nogal eens wat stof opwaaien, maar die stonden ook in zijn tijd ter discussie.”

U bent hier