h

Informatieavond van provincie en Essent over verkoop aan RWE

22 januari 2009

Informatieavond van provincie en Essent over verkoop aan RWE

Een 30 tal SP-ers uit de hele provincie trotseerden vanavond kou, wind en regen om aanwezig te zijn op een informatieavond die het provinciebestuur organiseerde. De plek, de Grote Hegge in Thorn, was strategisch in the middle of nowhere. De heer Rinse de Jong, CEO van Essent, kwam zijn verkooppraatje houden. Op bovenstaande foto krijgt hij ons SP pamflet aangeboden. In de bijeenkomst zelf was geen ruimte voor discussie enkel een aantal vragen. Het Essent dossier heeft een nieuw en schikbarend hoofdstuk erbij gekregen.

Juli 2008 is er toestemming gegeven om een strategisch onderzoek te doen. Een commissie van aandeelhouders met de militaire codenaam “project Maastricht” is sinds juli 2008 een zestal malen bijgepraat over de stand van zaken. De deelnemers hebben een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen.

Ondertussen zijn de besprekingen veel verder gegaan dan een strategisch onderzoek. Essent heeft uit alle kandidaten al een exclusief contract getekend met RWE. Hiermee is men veel verder gegaan dan het gegeven mandaat en hebben de gemeenten verzaakt de gemeenteraad (provinciale staten) te informeren over dit feit. Onze burgemeester heeft hier wat uit te leggen.

Wat de strategie was om met RWE in zee te gaan werd vanavond van vele kanten belicht echter niet wat andere strategieën zijn/waren.
Een andere bizarre wending is dat de gemeenteraden en provinciale staten straks moeten beslissen over een bijzonder belangrijk dossier terwijl een onbekende hoeveelheid relevante informatie onder de geheimhoudingsverklaring van ‘project Maastricht’ valt.

In Landgraaf ontstaat dan de situatie dat de gemeenteraad een keuze moet maken voor al dan niet verkopen van aandelen met een beperkte hoeveelheid informatie terwijl de voorzitter van de raad, de burgemeester, deze informatie wel heeft maar gebonden is aan geheimhouding. Te gek voor woorden.

U bent hier