h

Essent verkopen? Ze zijn nuts!

15 januari 2009

Essent verkopen? Ze zijn nuts!


Energie is een basisvoorziening, net als drinkwater en riolering. Als de stroom uitvalt ligt heel Nederland plat. Zo iets belangrijks moeten we niet aan de vrije markt overlaten. Commerciële partijen denken aan korte termijn, winst en aandeelhoudersbelang. Toch willen provinciebestuurders en wethouders de energiebedrijven verkopen. Zijn ze NUTS geworden? Help ons, teken de petitie, en houd de energieleveranciers in publieke handen!

De Duitse energiereus RWE wil Essent overnemen. Voor maar liefst 9,3 miljard euro. Een commercieel bedrijf als RWE betaalt dat alleen omdat ze denkt dit geld op niet al te lange termijn kan terugverdienen. Dit kan door het uitkeren van méér winst en daarvoor moeten de tarieven omhoog. De ruimte voor investeringen in service aan de klant en investeringen in duurzame energie worden daarentegen juist kleiner. Het bedrijf RWE is overigens één van de grootste vervuilers van de Europese energiesector: 56% van haar stroom wordt opgewekt met zeer vervuilende steen- en bruinkoolcentrales.

De SP heeft een plan voor de versterking van onze publieke energiebedrijven Essent, NUON, Eneco en Delta. Het aandelenbezit dat nu versnipperd is over vele gemeenten en provincies moet per bedrijf geconcentreerd worden. De vier energiebedrijven moeten elkaar niet langer beconcurreren, maar juist gaan samenwerken. Bijvoorbeeld bij de inkoop van brandstoffen. Een inkoopcombinatie van de vier publieke energiebedrijven kan prima concurreren met de grote Europese energieconcerns. Ze hoeven dan ook geen geld meer uit te geven aan reclame en marketing.

De provinciebestuurders en wethouders uit Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland denken het beter te weten. Zij gaan voor het grote geld op de korte termijn, in plaats van het economisch belang, de consumentenbescherming en investeringen in duurzame energie op de langere termijn. In april zullen ze een definitief besluit nemen over de verkoop van hun bezit.

Wij roepen u op om deze volksvertegenwoordigers duidelijk te maken hoe u er over denkt. Dat kan nu onze petitie te tekenen. Doe het nu!

Men wil u graag laten geloven dat de verkoop onvermijdelijk is. Onzin. Er zijn andere oplossingen, die uw belang beter dienen. Teken de petitie, en zorg ervoor dat we na de kredietcrisis, straks geen energiecrisis krijgen! Essent verkopen? Ze zijn nuts.

Nederland verkoopt Essent aan de Duitsers. Ze zijn nuts!
De Duitsers betalen 9 miljard voor Essent. Ze zijn nuts!
De Duitsers halen dat geld natuurlijk terug bij de klanten. Ze zijn nuts!
PetitieNutsbedrijven verkoop je niet!

Klik op onderstaande link om de petitie te ondertekenen

U bent hier