h

Bijeenkomsst niet in Roermond maar in Thorn !!!

18 januari 2009

Bijeenkomsst niet in Roermond maar in Thorn !!!

De informatiebijeenkomst over de overname van Essent bij RWE is niet in de Oranjerie in Roermond maar in de Grote Hegte in Thorn. Het betreft een openbare vergadering waarbij het aan het aan ieder college van B&W wordt overgelaten of zij de gemeenteraadsleden wel of niet uitnodigen.

> Onderwerp: Uitnodiging informatiebijeenkomst over aansluiting Essent bij RWE
>
>
> Geachte leden van Provinciale Staten,
>
> Via deze weg wil ik u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de aansluiting van Essent bij het Duitse energiebedrijf RWE. Deze bijeenkomst heeft een openbaar karakter. Tijdens deze bijeenkomst zal een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur van Essent aanwezig zijn om een toelichting te geven. Daarnaast zal Gedeputeerde Vrehen ingaan op het proces van de afgelopen en de komende periode. Op 12 januari jl. zijn de fractievoorzitters van de Provinciale Staten reeds door Geputeerde Vrehen geïnformeerd.
>
> Via de VEGAL worden de colleges van B&W ook uitgenodigd voor deze informatiebijeenkomst. Aan de colleges van B&W wordt de vrijheid gelaten om deze uitnodiging ook door te geleiden naar de gemeenteraad. Raadsleden zijn op deze bijeenkomst ook van harte welkom.
>
> De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 januari as. om 19.00 uur in de Grote Hegge in Thorn.
>
> Met vriendelijke groeten,
>
> Ir. H.T.J. Vrehen
> Gedeputeerde

U bent hier