h

Vijftig euro voor alle minima (2)

1 december 2008

Vijftig euro voor alle minima (2)


Lezende alle criteria om voor de kerstgratificatie van 50 euro in aanmerking te komen, kwam er bij de SP fractie het idee dat een grote groep mensen met een heel laag inkomen misschien wel was vergeten. Het betreft de mensen die in een AWBZ instelling verblijven. Denk hierbij aan bejaarden- en verpleeghuizen, maar ook instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Als zij langer dan een half jaar opgenomen zijn, hebben zij als inkomen alleen nog maar een zak- en kleedgeld.
Deze vraag hebben we voorgelegd aan onze wethouder sociale zaken, mevrouw Marie-José
Kamps.

Mevrouw Kamps heeft deze vraag bijzonder voortvarend opgepakt. Na overleg met haar beleidsambtenaren is dit punt nu onderwerp van gesprek bij het afstemmingsoverleg van ISD BOL met contactambtenaren van de gemeente. Dit overleg is al op 4 december aanstaande.

We houden u op deze website van de ontwikkelingen op de hoogte.

U bent hier