h

Vijftig euro voor alle minima

30 november 2008

Vijftig euro voor alle minima


Onderstaande tekst is van belang voor alle mensen met een laag inkomen. De tekst is van de website van de gemeente Landgraaf.

Wellicht heeft u het al gehoord of gelezen, de regering besteedt nog dit kalenderjaar € 50 per huishouden aan minima. De regering geeft daarmee wat extra aandacht aan de mensen met het laagste inkomen. De uitvoering van dit armoedebeleid gebeurt door de gemeenten. Lees hier verder of u hiervoor in aanmerking komt.

Voor wie
Minima zijn in dit geval mensen met over de maand oktober 2008 een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm én een vermogen dat beneden de vermogensgrens van de WWB ligt. Deze uitkering is ruimer dan het Minimabeleid dat tot 115% mogelijkheden biedt. Er kunnen dus méér mensen een beroep doen op de € 50. Ook mensen die in loondienst werken en met hun inkomen beneden de grens liggen hebben recht op de uitkering. Heeft u een eigen woning, dan telt dit vermogen niet mee.

Inkomen
Om u een indruk te geven van de inkomensgrens die geldt voor deze uitkering, volgen hier de meest voorkomende netto maandbedragen, inclusief vakantietoeslag.
Alleenstaande van 21-65 jaar € 1069;
Alleenstaande ouders van 21-65 jaar € 1375;
Gehuwden/samenwonenden van 21-65 jaar € 1528.
Alleenstaanden vanaf 65 jaar € 1108
Alleenstaande ouders vanaf 65 jaar € 1366
Gehuwden/samenwonenden vanaf 65 jaar € 1520

Hoe krijgt u de uitkering
Ontvangt u op 1 oktober 2008 een bijstandsuitkering, dan krijgt u, nog vóór de feestdagen in december, het bedrag ambtshalve. Dit betekent dat u geen aanvraag hoeft in te dienen. ISD BOL maakt het bedrag over op uw bankrekening

Heeft u in de loop van het kalenderjaar 2008 bijzondere bijstand óf een tegemoetkoming ontvangen op grond van het Minimabeleid met als ingangsdatum 1 januari 2008, dan krijgt u het bedrag ook automatisch. Met Minimabeleid wordt bedoeld de Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie, de Regeling Schoolkosten en de Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Aanvragen
Behoort u niet tot de doelgroep die de uitkering ambtshalve krijgt, dan moet u een aanvraag indienen.

U kunt hiervoor vanaf 5 december een aanvraag formulier afhalen bij de balie van ISD BOL in Landgraaf en Brunssum.

De balie van ISD BOL in het gemeentehuis van Landgraaf is op iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en op donderdag eveneens van 14.00 uur tot 16.30 uur geopend.

De balie van ISD BOL in het gemeentehuis van Brunssum is geopend op iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag eveneens van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Natuurlijk kunt u ook even bellen, dan krijgt u het aanvraag formulier toegezonden. U kunt dit doen iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdag eveneens van 13.30 uur tot 15.00 uur. Het telefoonnummer is: 045-5253747.

Een aanvraag indienen kan tot 1 maart 2009. Deze informatie kunt u dan ook vinden op de internetsite www.isdbol.nl

U bent hier