h

“Dubben over een zwembad” kopte de krant vandaag.

27 november 2008

“Dubben over een zwembad” kopte de krant vandaag.


Een kop die de lading dekt. Een artikel waarbij in het kort aan het woord komen: de beheerder Heton van het huidige zwembad In de Bende, wethouder Harry Leunissen, IVN de oude Landgraaf, Paul Baur van Natuurbehoud Strijdhagen en in een bijschrift ook nog wethouder Erfkemper. Voor wie het nog niet wist, er spelen vele belangen een rol. Wat is het standpunt van de SP?

Als SP zijn we gewend om een deugdelijke analyse te maken voordat we met en standpunt of visie naar buiten komen. Dat is ook hier het geval.

Het winnende idee voor de invulling van het gebied Rouenhof heeft veel aspecten. Als afdeling en fractie zijn wij bezig met een analyse van alle ins-en-outs van dit plan. Naarmate we er langer mee bezig zijn lijkt het steeds complexer te worden. Definitieve plannen voor Waterworld laten nog minimaal een jaar op zich wachten. Voor zwembad In de Bende moeten op korte termijn beslissingen genomen worden met bedragen die met zes nullen geschreven worden.

Voor de SP Landgraaf staat als een paal boven water dat er een doelgroepenbad moet blijven dat betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. Hierover hebben we in 2006 ook met GBBL, PvdA en GroenLinks afspraken gemaakt.

Bestuur en fractie zijn bezig met een lijst van voors – tegens én vragen die nog beantwoord moeten worden. Reden waarom we nu nog niet met een eindstandpunt kunnen komen. In januari of februari 2009 zullen we dit proces vanwege (voorlopige)besluitvorming in de raad klaar moeten hebben.

Indien u ideeën hierover heeft die wij beslist moeten meenemen in de oordeelsvorming, dan zouden we die graag horen. Mail die naar landgraaf@sp.nl

U bent hier