h

Caravan on tour

29 november 2008

Caravan on tour

De SP houdt deze en volgende maand de grootste enquête uit haar geschiedenis. Wij hebben als afdeling Landgraaf tijdens onze maandelijkse sessie op het raadhuisplein uiteraard meegedaan. Met een gemiddelde van één ingevuld exemplaar per 1,6 minuut zat het tempo er strak in. Ondanks een bijtende kou waren veel mensen bereid om het formulier in te vullen. Het hadden nog veel meer ingevulde enquêteformulieren kunnen zijn, maar we vonden dat er ook regelmatig tijd voor een praatje moest zijn. Lees verder voor de uitslag.

‘ Na het zuur komt het zoet.’ Tot vervelens toe heeft de minister-president deze belofte uitgesproken. Niet alleen zorg en onderwijs zouden op orde worden gebracht, ook de koopkracht van de mensen zou erop vooruit gaan. Maar veel mensen klagen over het uitblijven van het ‘zoet’. Zij zeggen: “ We houden elke maand een week over, die we niet kunnen betalen’.

Onze welvaart is de afgelopen jaren flink omhoog gegaan. Maar wordt die welvaart wel eerlijk verdeeld? Of is er sprake van (zelf)verrijking aan de top, en hebben de werknemers het nakijken? Mogen de lonen omhoog? Of mogen wel al blij zijn als de inflatie gecompenseerd wordt.

Onze welvaart is de afgelopen jaren flink omhoog gegaan. Maar wordt die welvaart wel eerlijk verdeeld? Of is er sprake van (zelf)verrijking aan de top, en hebben de werknemers het nakijken? Mogen de lonen omhoog? Of mogen wel al blij zijn als de inflatie gecompenseerd wordt.

De SP wil graag weten hoe u hier tegenaan kijkt. En we willen ook graag weten hoe uw koopkracht zich ontwikkeld heeft. Hebt u nu meer te besteden dan een paar jaar geleden?

De Landgraafse antwoorden:

Bent u er de afgelopen jaren op vooruit gegaan? Hebt u meer te besteden?

Wat vindt u van de oproep tot loonmatiging van dit kabinet?

Vindt u dat het kabinet voldoende doet voor de koopkracht van de mensen met lage en middeninkomens?

Vindt u dat dit kabinet voldoende doet om de verrijking aan de top aan te pakken?

vindt u dat de inkomensverschillen

U bent hier