h

Programmabegroting 2009 (1)

31 oktober 2008

Programmabegroting 2009 (1)


Op dinsdag 28 oktober werd een gemeenschappelijke commissievergadering gehouden over de begroting 2009. De bespreking van de begroting is de hoogmis van de politiek. Helaas werd het grotendeels een bijeenkomst voor de vorm. Naar mate de vergadering vorderde vertrokken steeds meer raadsleden richting thuis. Op het laatst waren van het CDA, de VVD, en PL nog maar twee van de 7 leden aanwezig. De inbreng over de hele linie was voor zo’n belangrijk stuk bij bijna alle partijen beperkt. Echter niet bij de SP.

Het leek er op dat de meeste partijen “hun kruit willen droog houden” voor de raadsvergadering van 11 november. Daarbij dat er niet de tijd gegeven werd om sprekers te interpelleren werd deze commissievergadering meereen verplicht nummertje dan een plek voor politiek debat. Het nut en de noodzaak van deze voorbereidende vergadering mag wat ons betreft ter discussie gesteld te worden.

De SP fractie had zich stevig voorbereid en had in totaal 14 pagina’s met kleinere en grotere vragen, opmerkingen en voorstellen. Het is hier niet de plek om die allen te herhalen, een paar kernpunten zijn hier zeker het vermelden waard.
Op een 11 tal plekken wordt gesproken over zwembad In de Bende. Telkens in relatie met verbouwen en renoveren. Op geen enkele plek in relatie met nieuwbouw. We kregen de toezegging dat we over ongeveer 10 dagen een brief gaan krijgen met de onderbouwing van de diverse opties, dus ook nieuwbouw.

Het streven van het college om meer dan 50% van de bezwaarschriften op tijd te beantwoorden is wat de SP volstrekt onvoldoende. Streven zou minimaal 90% moeten zijn.

Een van de speerpunten uit de strategienota is dat er in buurten toereikende voorzieningen zijn voor de primaire dagelijkse behoeften (winkels, zorg, communicatie en informatie). Dit streven wordt drie keer genoemd in de programmabegroting. Echter nergens een plan te vinden om dit te doen.

De realisatie van een nieuw Carré was, is en blijft voor de SP een punt wat we niet zullen loslaten. Het heeft al veel te lang geduurd. Het wordt tijd om stenen te stapelen, rapporten hebben we al genoeg gestapeld.

Een zware inzet hebben we gedaan ten aanzien van de afbouw van de werkgelegenheid bij de LICOM NV. Deze werkgelegenheid wordt afgebouwd. Daarnaast groeit de wachtlijst en is er geen zicht op spoedige plaatsing van mensen met een WSW indicatie op die wachtlijst. De commissie De Vries komt daar bovenop nog met a-sociale voorstellen die het voor de WSW-ers alleen maar slechter zullen maken. Wethouder Kamps zegde toe dat een werkgroep een lobby richting Den Haag gaat doen om het tij te keren.

Het college komt in 2009 met een nieuw wervings- en selectiebeleid. Wat de SP-betreft zullen alle salarissen, ook die van interim personeel, onder de Balkenende-norm liggen.

U bent hier