h

SP heet “Redemptoris Mater” welkom, maar niet in beschermd natuurgebied (vervolg/slot?).

28 augustus 2008

SP heet “Redemptoris Mater” welkom, maar niet in beschermd natuurgebied (vervolg/slot?).

De vertegenwoordigers van het seminarie Redemptoris Mater” lieten gisteren tijdens de commissievergadering Grondzaken een imponerende presentatie zien van hun plannen voor een seminarie aan de Jufferweg. Ondanks dat het onderwerp enkel als presentatie en uitdrukkelijk niet als raadsvoorstel op de agenda stond werd aan het slot van een bijna twee uur durende discussie toch afgerond met een soort stemverklaring. Voor de commissieleden die dat nog niet konden of wilden wordt over twee weken een telefonisch rondje bij de fractievoorzitters gehouden.

De bijdrage van de SP in tweede termijn is op bijgaand filmpje te zien.

Wethouder Dritty had weinig problemen met het verkopen van 1 hectare buitengebied, of zoals hij stelde “een klein beetje groen” voor de bouw van een seminarie . De opbrengst van de grond en de eventueel mogelijke spin-off wogen bij hem kennelijk zwaarder dan een harde coalitieafspraak.

De GBBL bij monde van Harry Erkens zag in het begin maar weinig licht voor het voorstel. Hij was uiteindelijk namen zijn fractie tegen. De PvdA was tegen en GroenLinks uiteraard ook. De visie van de SP staat uitgebreid in het vorige artikel. De VVD was voor de bouw en stelde voor er ook nog wat zorgwoningen te bouwen. Progressief Landgraaf en het CDA konden of wilden nu nog geen standpunt innemen. Zij zullen dit later doen.

Er is een stevige meerderheid tegen het bouwen in het buitengebied. Meerdere fracties gaven aan niet tegen de komst van het seminarie te zijn, alleen niet op deze locatie.

Nu het duidelijk is dat dit plan naar de prullenbak kan wordt de vraag die mevrouw Berg stelde over de kosten die door de gemeente reeds gemaakt zijn, relevant. Met een beetje gevoel voor de politieke verhoudingen had de wethouder vooraf kunnen weten dat zijn voorstel het niet zou halen.

U bent hier