h

SP heet “Redemptoris Mater” welkom, maar niet in beschermd natuurgebied.

22 augustus 2008

SP heet “Redemptoris Mater” welkom, maar niet in beschermd natuurgebied.

buitengebied JufferwegVanochtend bij het openslaan van het regio nieuws van het Limburgs Dagblad staat te lezen dat in het natuurgebied aan de Jufferweg absoluut niet gebouwd mag worden terwijl het college toch ‘ja’ zegt tegen het voorstel om daar een seminarie te bouwen. Dit staat er in twee zinnen. Meer tegenspraak kun je je in zo’n korte aanhef bijna niet bedenken.

Het college van Burgemeester en Wethouders mag dan wel akkoord zijn met dit idee, maar in het coalitieconvenant staat: “Nadrukkelijk kiezen wij voor inbreiding versus uitbreiding. Uitgangspunt is dan ook geen nieuwe woningbouw in het buitengebied.”

Een paar minuten googlen laat zien dat een dergelijke publicatie gisteren al in het Brabants Dagblad stond en vandaag op L1, KatholiekNederland.nl, architectenweb, Dagblad Trouw en nog een aantal andere sites. Met zoveel zwart op wit zal het wel waar zijn.

Woningbouw, of dit één gebouw of meerdere zijn, maakt niets uit als je als uitgangspunt hebt dat er geen verdere aantasting van de natuur mag zijn met nieuwe bebouwing voor bewoning. Zowel de partij van wethouder Dritty , het GBBL, als ook de PvdA, GroenLinks en SP hebben hun handtekening gezet onder een coalitieconvenant dat uitgaat van inbreiding en niet van aantasting van het kostbare buitengebied. Ook als je een project ‘uniek’ vind is dit geen reden om je uitgangspunten dan maar te grabbel te gooien.

Op de agenda van de openbare commissievergadering Grondzaken van 27 augustus a.s. staat onder agendapunt 6: Mogelijke ontwikkeling seminarie Redemptoris Mater; (geen raadsvoorstel, presentatie). Het mag dan wel een presentatie zijn, een besluit wordt dan ook nu niet genomen.

Toch zal het uiteindelijk de gemeenteraad moeten zijn die toestemming voor een wijziging van het bestemmingsplan moet geven. De coalitie, een meerderheid van de raad, heeft een convenant getekend dat op zijn zachts gezegd, op gespannen voet staat met hetgeen het college in diverse publicaties laat optekenen.

Als Redemptoris Mater graag naar Landgraaf wil komen wil de SP graag een paar alternatieven aanbieden die wel binnen de bestaande afspraken passen. Wat te denken van de school in Rimburg, de braakliggende terreinen in Hoefveld en de Kakert?U bent hier