h

Miljoenen zieken in VS onverzekerd

5 augustus 2008

Miljoenen zieken in VS onverzekerd

gezondheidszorg
Miljoenen zieken in VS onverzekerd kopte vandaag de internetsite van de NOS. Ruim 11 miljoen Amerikanen met een chronische ziekte zijn niet verzekerd. Ze gaan zelden naar een dokter, maar wel relatief vaak naar de eerste hulp in een ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van Harvard Medical School.

Volgens de onderzoekers is 16 procent van de Amerikanen met hoge bloeddruk, chronische hartklachten of diabetes niet verzekerd.

De wetenschappers voerden het onderzoek uit om in verkiezingstijd aandacht te vragen voor de problemen in de zorg in de VS. Volgens de onderzoekers hebben Obama en McCain geen goed plan om iets te doen aan dit specifieke probleem.

Hoe zit dat dan in ons mooie Nederland?

In Nederland wordt door Balkenende en co. al jarenlang het Amerikaanse systeem nagestreefd. Marktwerking is de mantra, het grote toverwoord. Steeds meer moeten mensen zich particulier verzekeren. Of ze het met de dalende koopkracht nog kunnen betalen of niet. Het collectief systeem van de AWBZ wordt steeds verder uitgehold. Er is al bij ziektekostenverzekeringen sprake van risicoselectie, chronisch zieken die uitgesloten worden van sommige vormen van aanvullende verzekering omdat zij er teveel gebruik van zouden maken. De solidariteit van de ziektekostenverzekering wordt steeds verder afgebroken.

Per 1 mei 2008 telde Nederland volgens het CBS 282.440 mensen die niet verzekerd waren. Uitgedrukt in een percentage lijkt het weinig, 1.7 % van de mensen. De vraag is echter welke 282.440 drama’s zich afspelen als deze mensen ziek worden. De hooggeprezen marktwerking op dit gebied wordt steeds meer letterlijk een “Survival of the fittest” een natuurlijke selectie waarbij de sterksten overleven en de zwakkeren niet.

Het begin van de beschaving bij de mens begint bij de zorg die mens voor elkaar heeft. Zorg voor de zieken, zwakkeren en de doden. We dreigen door de achtereenvolgende kabinetten met CDA, VVD, D’66, PvdA en ChristenUnie onze beschaving op eenzelfde manier als de Amerikanen te verliezen.

U bent hier