h

Caravan – on – tour / ontslag gemeentesecretaris Schutgens

30 augustus 2008

Caravan – on – tour / ontslag gemeentesecretaris Schutgens

SP caravan
Na een vakantiepauze stonden we er weer. Met onze caravan op het Raadhuisplein. Deze keer niet met een actie maar met het normale campagnemateriaal. Hierdoor was er meer tijd voor een gesprek met diverse bezoekers van het winkelcentrum. Een variatie op buurten in de buurt. Verder hebben we natuurlijk tientallen kinderen blij mogen maken met een SP ballon.

De gesprekken met de bezoekers gingen over de Wet Sociale Werkvoorzieningen en de verslechteringen in de vervoersregeling, de ‘machtswisseling’ in de Tweede Kamerfractie, de toekomst van het zwembad In de Bende, het landelijke beleid ten aanzien allochtonen maar ook diverse keren de kosten samenhangend met het ontslag van de gemeentesecretaris Schutgens. Wat in diverse gesprekken hierover zonneklaar is, is dat de verontwaardiging over de financiële afwikkeling bijzonder groot is.

Diverse mensen maakten duidelijk dat zij bijzonder verontwaardigd zijn dat het ontslag van iemand honderdduizenden euro’s kost terwijl hij het ontslag aan zijn eigen gedrag te danken heeft. De bewoordingen die hieraan gegeven werden passen niet op een keurige website als deze.

Duidelijk is dat het college van B & W een gigantische inhaalslag heeft te doen in de communicatie naar de burgers ten aanzien van het ontslag van de heer Schutgens, niet zozeer het ontslag zelf, dat wordt wel begrepen, maar de kosten die hiermee direct en indirect samengaan.

Het lijkt duidelijk dat verwacht wordt dat de SP hierin duidelijk stelling neemt.

U bent hier